1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. Wielka rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach!
Wielka rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach!
0

Wielka rozbudowa Archiwum Państwowego w Katowicach!

0

Grupa NDI jako generalny wykonawca, zmodernizuje Archiwum Państwowe w Katowicach. W planach jest rozbudowa już istniejących obiektów oraz budowa zupełnie nowych, które częściowo zostaną ze sobą połączone. W ramach projektu powstaną nowoczesne budynki magazynowe, ale też sale konferencyjne i warsztatowe. Archiwum zyska nowe funkcjonalności oraz oryginalny wygląd.

Obecnie na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach znajdują się trzy obiekty: budynek numer 9 – z głównym magazynem archiwaliów, budynek 10, gdzie również przechowywane są archiwalia oraz mieszczą się biura oraz budynek główny – numer 1, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne, w tym czytelnia i magazyn do gromadzenia książek. Inwestycja zakłada nie tylko przebudowę istniejącej już infrastruktury, ale też budowę zupełnie nowej.

– Cieszymy się z podpisania umowy na kolejną inwestycję na południu Polski. Inżynierowie z Oddziału Południe do swoich realizacji będą mogli dołączyć nowoczesne i ciekawe architektonicznie budynki, które powstaną po rozbudowie istniejącego kompleksu. W ostatnich latach wykonujemy wiele różnorodnych obiektów kubaturowych do których należą także te zrealizowane na terenie Śląska, takie jak np. baseny w Katowicach Szopienicach i Brynowie. Obecnie zaś na terenie Katowic prowadzimy budowę Stadionu Miejskiego – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska Prezes Grupy NDI.

Zmodernizowany zespół sześciu budynków Archiwum Państwowego w Katowicach będzie zawierał magazyny archiwaliów, sale konferencyjne i wystawiennicze, pomieszczenia biurowe oraz czytelnię. Nowoczesne obiekty zostaną połączone częściowo przeszklonymi łącznikami od strony południowej.

Nowoczesny system gaszenia gazem

– W istniejącym budynku numer 1 przebudowie ulegną elewacje północna, czyli główne wejście oraz południowa ze schodami ewakuacyjnymi i windą. W strefie północnej za budynkiem głównym wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek 2, gdzie powstaną sale konferencyjne, powierzchnie wystawowe, biura, bar, a także powiązane z tymi funkcjami magazyny, serwerownia, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynek 3 oraz 4 to głównie magazyny na archiwalia. W każdym z segmentów znajdują się regały o wysokości około 2,20 metrów z sześcioma poziomami półek – mówi Wojciech Pałczyński dyrektor Oddziału Południe Grupy NDI. – Z kolei parterowy dotąd budynek magazynowy 9 zostanie w części południowej rozebrany i powstaną tam trzy nowe kondygnacje. Natomiast do budynku 10 dobudowana zostanie winda. Co istotne, zaplanowano połączenie budynku 1 poprzez budynek 3 do budynku 9 i dalej przewiązką do budynków 4 i 10.

 Nowy magazyn dla archiwaliów wyposażony będzie w nowoczesny i bezpieczny system z gaszeniem gazowym.

5 tysięcy m3 betonu i 450 ton stali

Zgodnie z projektem inwestycji cały zespół obiektów w swojej kolorystyce będzie nawiązywał do logo Archiwum Państwowego, w którym występują kolory szary i czerwony, dzięki czemu zyska wyrazisty wygląd.

Całkowita powierzchnia tej realizacji wyniesie ponad 10 tysięcy m2. Zakres zadania obejmie roboty ziemne, żelbetowe, murowe, montaż drzwi i okien, prace wykończeniowe, instalacje, sanitarne, elektryczne oraz te związane z zagospodarowaniem terenu. 

Do rozbudowy Archiwum Państwowego generalny wykonawca wykorzysta ponad 5 tysięcy m3 betonu konstrukcyjnego i 450 ton stali zbrojeniowej. Koszt inwestycji to ponad 70 milionów złotych brutto. ​