Home WSPIERAMY III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
0

III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

0

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2024 r., podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024, odbędzie się III Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych, której tematem w tym roku będą: ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW I OCENA RYZYKA W INŻYNIERII POŻAROWEJ.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski, Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej Instytut Analizy Konstrukcji oraz Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Partnerzy strategiczni:

Grupa MTP, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Termin:

31 stycznia – 1 lutego 2024 r.

Miejsce:

Poznań Congress Center, sala 1 F na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Poznań, ul. Głogowska 14

Adresaci:

 • architekci, konstruktorzy i wykonawcy, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • rzeczoznawcy budowlani
 • strażacy PSP, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
 • pracownicy naukowi, studenci kierunków budownictwo, architektura, inżynieria środowiska i bezpieczeństwo pożarowe.

PROGRAM KONFERENCJI:

DZIEŃ I – 31 STYCZNIA 2024 R., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Odstępstwa, procedury, ekspertyzy techniczne – bryg. mgr inż. Karol Mojski, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 2. Aby konstrukcja zachowała nośność przez określony czas –prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, Politechnika Warszawska
 3. Rozwiązania zamienne w budynkach zabytkowych – mgr inż. Piotr Smardz, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 4. Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego – rola projektanta i rzeczoznawcy – inż. Jacek Podyma, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, SITP
 5. Analiza pracy konstrukcji w pożarze jako element ekspertyzy techniczne – mgr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
 6. Odstępstwa od projektu budowlanego. Rodzaje odstępstw oraz przykłady nieprawidłowości w ich kwalifikacji – mgr inż. Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Anna Zakrzyńska, kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

DZIEŃ II – 1 LUTEGO 2024 R., GODZ. 11.00-16.00:

 1. Symulacje pożarów jako narzędzie inżynierii pożarowej – możliwości, ograniczenia i wyzwania – dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB
 2. Ocena ryzyka w inżynierii pożarowej –st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 3. Zagadnienia dotyczące formalizacji i oceny ryzyka: aktywne systemy ppoż. w projektach inwestycyjnych – mgr inż. Tomasz Wiśniewski, biegły sądowy w dziedzinie pożarnictwa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, mgr inż. Jan Miodek, biegły z zakresu analityki dowodowej w zakresie techniczno-prawnym procesów inwestycyjnych
 4. Instalacja fotowoltaiczna – nowe ryzyko dla budynku? – mgr inż. Monika Hyjek, SITP
 5. Budynki użyteczności publicznej o konstrukcji szkieletowej drewnianej, a ich bezpieczeństwo pożarowe – mgr inż. Marcin Paczyński – STEICO CEE Sp. z o.o.
 6. Instalacja sygnalizacji pożarowej i integracja urządzeń przeciwpożarowych jako rozwiązania zamienne – wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów – mgr inż. Mariusz Sobecki, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, przewodniczący Rady Naukowo-technicznej SITP

KOSZT UCZESTNICTWA:

 • 246 zł – członkowie SITP O/Wlkp, strażacy PSP z terenu woj. Wielkopolskiego oraz studenci i pracownicy Politechniki Poznańskiej
 • 307,50 zł – pozostali członkowie SITP i strażacy PSP oraz członkowie Stowarzyszenia DAFA
 • 366 zł – inni uczestnicy

Istnieje możliwość uczestniczenia w uroczystej kolacji za dopłatą 280 zł. Kolacja odbędzie się w hotelu IOR, ul, Węgorka 20, 60-318 Poznań. Liczba miejsc ograniczona.

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ BEZPŁATNY BILET WEJŚCIOWY NA TARGI BUDMA.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny oraz wpłata w/w kwoty na konto Izby Rzeczoznawców SITP

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

open