1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. ZAAWANSOWANY ETAP BUDOWY DROGI KRAJOWEJ 91 NA ODCINKU MARKOWICE – BRUDZOWICE!
ZAAWANSOWANY ETAP BUDOWY DROGI KRAJOWEJ 91 NA ODCINKU MARKOWICE – BRUDZOWICE!
0

ZAAWANSOWANY ETAP BUDOWY DROGI KRAJOWEJ 91 NA ODCINKU MARKOWICE – BRUDZOWICE!

0

Trwa przebudowa DK 91 na odcinku od Markowic do Brudzowic w województwie śląskim. Wykonawca zakończył prace na jezdni prawej, z której mogą już korzystać kierowcy. Obecnie skupił się natomiast na jezdni lewej. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Droga Krajowa 91 stanowi alternatywę dla kierowców, którzy nie chcą jechać autostradą A1. Modernizowany, 5-kilometrowy odcinek przebiega przez miejscowości Winowo, Zabijak i Brudzowice w województwie śląskim. Jego przebudowa ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków jazdy kierowców. Za realizację inwestycji odpowiada Grupa NDI we współpracy z SP Sine Midas Stroy.

– W ramach zadania wymieniamy konstrukcję drogi, która będzie dostosowana do wymogów nośności 11,5 t/oś. Powstaną także dwie zatoki do przeprowadzania kontroli pojazdów przez służby oraz nowe, bezpieczne skrzyżowania. Zamknięte zostanie m.in. niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Leśną w Zabijaku – wylicza Wiesław Czereba, kierownik budowy z NDI Sopot.

Inwestycja obejmie jednocześnie przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, remont poboczy i nawierzchni na obiekcie inżynierskim, budowę chodników, rowów czy kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ochrony środowiska oraz budowa kanałów technologicznych i oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach przy zjazdach do m. Winowno i Zabijak.

Prawa jezdnia już gotowa

Dotąd generalny wykonawca zrealizował prace na jezdni prawej – m.in. roboty ziemne, konstrukcyjne, a także bitumiczne (podbudowy AC22P oraz warstwę wiążącą AC16W) i brukarskie w miesiącu sierpniu br. Wykonawca przekierował ruch pojazdów na nowo wybudowany odcinek jezdni prawe. Została wybudowana kanalizacja deszczowa i drenaż w poboczu, a także pięć obiektów inżynierskich pod jezdnią oraz umocnienia skarp, rowów i humusowanie. Gotowe jest również oświetlenie i bariery ochronne, a sygnalizacja świetlna jest w trakcie realizacji. Co ważne, już w sierpniu udało się przenieść ruch na nową jezdnię.

– Aktualnie jesteśmy natomiast na etapie realizacji jezdni lewej. Wykonaliśmy 90 procent robót ziemnych, a w ramach prac konstrukcyjnych przygotowaliśmy już warstwę morozoochronną, podbudowę pomocniczą oraz podbudowę zasadniczą. Gotowych jest też  750 metrów bieżących podbudowy bitumicznej AC22P – relacjonuje Dyrektor Projektu z NDI Sopot.

Dodatkowo w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej, drenażu i oświetlenia, a także pięciu obiektów inżynierskich pod jezdnią – przepustów 1, 2, 3, 5. Przepusty nr 2, 3,4 jest gotowy, po pozostałych trwają prace.

Koniec prac (II kwartał 2024 roku)

– Do końca 2023 roku planujemy całkowicie zakończyć prace konstrukcyjne na obiektach inżynierskich, wykonać nawierzchnię bitumiczną w zakresie podbudowy AC222P, a także okablowanie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach. Będziemy też kontynuować roboty brukarskie – mówi Wiesław Czereba.

Zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy inwestycja ma być gotowa do 24.04 2024 jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane Kontraktem okoliczności które mogą mieć wpływ na termin realizacji. Wartość kontraktu to ponad 69 milionów złotych brutto. Przebudowa DK 91 to już kolejny projekt infrastrukturalny, jaki Grupa NDI realizuje na Śląsku. Zadanie jest wykonywane jako element Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która zapewnia spójność terytorialną inwestycji infrastrukturalnych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. TEN-T ma na celu poprawę działania jednolitego rynku wewnętrznego oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego regionu. Usprawnia także swobodny przepływ osób oraz towarów. ​

Materiały prasowe Grupa NDI