1. Home
 2. YOUNG ENGINEERS
 3. YE MENTORZY
 4. KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
0

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

0

Znamy skład Kapituły 7 edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów. Tegorocznym zadaniem Konkursowym jest Wyzwanie Młodego Inżyniera. Na Wasze projekty czekamy do 14 lutego 2024.

Szczegóły Konkursu

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

 1. PROF. DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA
  Przewodnicząca Kapituły Konkursu KDMI, Przewodnicząca PZITB,
  Członek Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 2. PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ
  Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu KDMI,
  Politechnika Warszawska,
  Wiceprzewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Builder”
 3. PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ SZARATA
  Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu KDMI,
  Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 4. PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA
  Politechnika Wrocławska
  Wiceprzewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”
 5. PROF. DR HAB. INŻ. HANNA MICHALAK
  Politechnika Warszawska
 6. PROF. DR HAB. INŻ. ANNA SOBOTKA
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 7. PROF. NADZW. DR HAB. INŻ. TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI
  Politechnika Poznańska
 8. PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZ DYDUCH
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 9. PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI
  Politechnika Warszawska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 10. DR HAB. INŻ. ROMAN MARCINKOWSKI PROF. PW
  Politechnika Warszawska
 11. DR INŻ. ARCH. HUBERT MARKOWSKI
  Katedra Projektowania Konstrukcji i Infrastruktury Technicznej,
  Politechnika Warszawska
 12. PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR NOAKOWSKI
  Technical University of Dortmund Visiting Profesor,
  Politechnika Warszawska, Exponent Industrial Structures
 13. DR INŻ. MAREK PAŃTAK
  Katedra Budowy Mostów i Tuneli,
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 14. DR INŻ. MAREK SAWICKI
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,
  Katedra Budownictwa Ogólnego,
  Politechnika Wrocławska
 15. PROF. DR HAB. INŻ. ADAM STOLARSKI
  Wojskowa Akademia Techniczna
 16. MGR INŻ. RYSZARD TRYKOSKO
  Członek Honorowy PZiTB,
  Doradca Zarządu, Grupa NDI
 17. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF ŻÓŁTOWSKI PROF. PG
  Politechnika Gdańska
 18. RAFAŁ ADAMCZYK
  Dyrektor ds. sprzedaży krajowej, Ejot Polska Sp. z o.o.
 19. MGR INŻ. PAWEŁ KAPELA
  Kierownik działu wdrożeń projektów, PROCURAL Sp. z o.o.
 20. PIOTR OLGIERD KORYCKI
  Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń, Pruszyński Sp. z o.o.
 21. MARCIN GOŹDZIKOWSKI
  Doradca Techniczny CFE Polska Sp. z o.o.
 22. ARKADIUSZ LEŚKO
  Dyrektor Techniczny ds. Budownictwa, Arkance Systems Poland Sp. z o.o.
 23. ANNA ANGER
  Deputy Director Buildings & Properties, Multiconsult Polska Sp. z o.o.
 24. ANNA OLEKSIEWICZ
  Wspólnik zarządzający, HOOGELLS Oleksiewicz Sp.k.
 25. RYSZARD SENDEREK
  Kierownik Zespołu Technologów ZT9, Peri Polska Sp. z o.o.
 26. ZBIGNEW CZAJEWSKI
  Partner, Managing Director Poland, Buro Happold
 27. PAWEŁ SKOWROŃSKI
  Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji w MGGP S.A.
 28. MGR INŻ. MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKI
  Prezes Zarządu, Grupa NDI
 29. KRZYSZTOF WOJTKOWSKI
  Engineering Manager, ZBM SA
 30. MACIEJ RUNKIEWICZ
  Prezes Zarządu Kajima Poland Sp. z o.o.
 31. MGR INŻ. DANUTA BURZYŃSKA
  Redaktor Naczelna Miesięcznika „Builder”