1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. GRUPA VELUX W POLSCE Z PRESTIŻOWYM TYTUŁEM TOP EMPLOYER 2023
GRUPA VELUX W POLSCE Z PRESTIŻOWYM TYTUŁEM TOP EMPLOYER 2023
0

GRUPA VELUX W POLSCE Z PRESTIŻOWYM TYTUŁEM TOP EMPLOYER 2023

0

Grupa VELUX w Polsce otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employer 2023. Tytuł przyznawany jest przez Top Employers Institute na podstawie szczegółowego audytu, który jest jednym z najbardziej wymagających, a certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych. Wyróżnienie Top Employer świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje sześć domen składających się z 20 tematów, m.in: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja. Do grona nagrodzonych należą te firmy, które wyróżniają się na tle konkurencji wartościami i etyką oraz spełniają najwyższe standardy realizacji praktyk i procesów strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

– podkreśla Anna Dudzińska, Senior HR Business Partner z firmy VELUX Polska.

Certyfikat Top Employer to dla nas ogromne wyróżnienie. Potwierdza, że jesteśmy godnym zaufania pracodawcą oraz właściwy kierunek naszych działań – zapewnienie komfortowych warunków pracy, dbałość o dobrostan pracowników i ich rodzin, a także koncentrację na różnorodności i wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego. Ten tytuł dedykujemy wszystkim pracownikom, gdyż to dzięki nim jesteśmy top pracodawcą

– podkreśla Anna Dudzińska, Senior HR Business Partner z firmy VELUX Polska.

W ramach programu Top Employer certyfikowano i nagrodzono ponad 2000 najlepszych pracodawców w 121 krajach/regionach na pięciu kontynentach.  W Polsce certyfikat Top Employer otrzymało 76 firm.

 O Top Employers Institute 

 Top Employers Institute to globalna organizacja z siedzibą w Amsterdamie. Od ponad 30 lat bada politykę personalną firm i organizacji na całym świecie.  Dzięki programowi certyfikacji Top Employers Institute organizacje biorące udział w programie, zostają poddane walidacji, certyfikacji i uznawane za pracodawców z wyboru.

Przedsiębiorstwo Modelowe

Grupa VELUX w Polsce posiada zakłady produkcyjne w Gnieźnie (NB Polska) oraz w Namysłowie (NM Polska). W Gnieźnie znajduje się fabryka drewnianych okien dachowych oraz metalowych i plastikowych komponentów do okien dachowych VELUX. W Namysłowie zlokalizowana jest fabryka okien dachowych i kołnierzy aluminiowych. Oba zakłady aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, współpracując ze szkołami zawodowymi i uczelniami oraz angażując się w lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe. Biura spółek handlowych znajdują się w Warszawie. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W Warszawie zlokalizowane jest się także nowoczesne Centrum Usług Wspólnych, które od 2022 roku, realizuje na poziomie międzynarodowym zaawansowane usługi i procesy zatrudniając wysokiej klasy specjalistów z obszarów m.in. grafiki, finansów, prawa i współpracując z 60 spółkami VELUX w 27 krajach.

– mówi Bartłomiej Rodak, Dyrektor Financial Operations w firmie VELUX

Do Centrum Usług Wspólnych VELUX w Polsce przenoszone są coraz bardziej zaawansowane procesy. To specjaliści z Polski wspierają globalne procesy w Grupie VELUX i wdrażają narzędzia, z których później korzystają inne spółki. Na pokładzie mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy zajmują się optymalizacją procesów biznesowych, obsługą prawno-podatkową, robotyzacją, automatyzacją czy zaawansowanymi wizualizacjami architektonicznymi

– mówi Bartłomiej Rodak, Dyrektor Financial Operations w firmie VELUX

Podstawą kultury firmy VELUX są założenia Przedsiębiorstwa Modelowego, rozumianego jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców z najwyższym szacunkiem i odpowiedzialnością. Firma buduje relacje z pracownikami w oparciu o sześć kluczowych wartości: zaangażowanie, wzajemny szacunek, odpowiedzialność społeczna, orientacja na klienta, odwaga rozumiana jako ambicja i podejmowanie nowych inicjatyw oraz szybka reakcja, czyli poszukiwanie nowych rozwiązań i możliwości. Kładzie szczególny nacisk na krzewienie kultury zarządzania opartej na dialogu z pracownikami.

Firma promuje również kulturę  Kaizen, w której jest miejsce na uwalnianie dobrych pomysłów, które mogą usprawnić pracę lub przekształcić się w produkty i rozwiązania dla klientów. Każdy z pracowników może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów produkcyjnych lub poprawę ergonomii czy bezpieczeństwa pracy. W ten sposób powstają rozwiązania, które wpływają na rozwój firmy i pracowników. Najlepsze i uniwersalne usprawnienia są wdrażane we wszystkich zakładach produkcyjnych Grupy na świecie. W latach 2020-2021 w fabrykach firmy VELUX w Gnieźnie i Namysłowie zostało wdrożonych 4 000 pomysłów zaproponowanych przez pracowników.

Firma VELUX  zapewnia również pracownikom rozbudowany system świadczeń pozapłacowych m.in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, dostęp do bogatej bazy szkoleń, karnety sportowe i kulturalne, sponsorowanie udziału w wydarzeniach sportowych, pikniki firmowe dla pracowników i ich rodzin, Pracownicze Plany Emerytalne, możliwość pracy hybrydowej dla pracowników administracyjnych czy szkolenia z zakresu well-being.

Pomoc dla pracowników i ich rodzin

Olbrzymim wsparciem dla pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych jest Fundacja Pracownicza. Pracownicy mogą zwrócić się do niej z prośbą o dofinansowanie edukacji dzieci lub pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy operacji pracownika lub jego rodziny. Z inicjatywy pracowników Fundacja przeznacza również środki na realizację lokalnych projektów, takich jak wsparcie szkół, przedszkoli, klubów sportowych czy ośrodków pomocy społecznej, z których korzystają pracownicy firmy. W latach 2020-2022 Fundacja przeznaczyła blisko 2 mln na wsparcie działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych firmy VELUX, a na wsparcie pracowników blisko 4,5 mln zł.

Wielokrotnie pracownicy również sami angażują się w akcje charytatywne, organizując oddolne zbiórki lub akcje pomocowe. Olbrzymie zaangażowanie pracowników było widoczne, gdy niezbędne było wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy z własnej inicjatywy dołączyli do akcji przygotowywania kanapek dla osób potrzebujących, wielu pracowników przyjęło także uchodźców pod swój dach. W tym okresie Fundacja Pracownicza uruchomiła specjalny program – przekazując wsparcie finansowe pracownikom, którzy przyjęli uchodźców do swojego domu.

Fundacja wspierała także pracowników podczas pandemii COVID-19 umożliwiając zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyk, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Ponad jedna trzecia środków, została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji. Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały dużo czasu. Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji.

Grupa VELUX w Polsce z prestiżowym tytułem Top Employer 2023