1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2055P KOWALEWKO-WARGOWO
PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2055P KOWALEWKO-WARGOWO
0

PODPISANO UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2055P KOWALEWKO-WARGOWO

0

Prace obejmą roboty branżowe, między innymi rozbudowę skrzyżowania w Kowalewku oraz w Wargowie na skrzyżowanie typu rondo, oraz rozbudowę jezdni i pozostałych elementów korony drogi wraz z urządzeniami służącymi odwodnieniu.

Długość odcinka wynosi 2574 metry a projekt dodatkowo przewiduje przebudowę i rozbudowę wlotów skrzyżowań dróg . Oprócz rozbudowy skrzyżowań inwestycja obejmie budowę nowych ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych czy nowych zatok autobusowych. W ramach umowy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, a na każdym z ciągów kanalizacyjnych zamontowane zostaną urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe. Pozostałe odcinki przebudowywanej drogi będą odwodnione poprzez projektowane rowy przydrożne. Istniejące oświetlenie drogowe zostanie rozbudowane. Zamawiającym jest Powiat Obornicki, a podpisanie umowy odbyło się dodatkowo przy udziale Wojewody Wielkopolskiego, Burmistrza Obornik oraz Radnych. Wykonaniem inwestycji zajmie się NDI Energy.