1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. INWESTYCJE ZAMIAST APOKALIPSY
INWESTYCJE ZAMIAST APOKALIPSY
0

INWESTYCJE ZAMIAST APOKALIPSY

0

Jedyną słuszną receptą na rozwój są odpowiednie inwestycje. W ostatnich latach uruchomiliśmy wiele przedsięwzięć, z których część została już zakończona, a inne – mimo dekoniunktury – będziemy kontynuowali.

KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI, Prezes i właściciel PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Minione dwa lata, mimo ogromnych wyzwań, przed jakimi stawała gospodarka, były dla nas udane. W ostatnich tygodniach koniunktura zaczęła się jednak wyraźnie pogarszać. Nie chodzi tylko o spadający popyt. Dużym problemem jest inflacja, rosnące ceny materiałów oraz usług. Do tego dochodzą ograniczenia w podaży niektórych surowców wywołane wojną w Ukrainie. Mimo że skutki wszystkich tych problemów dotyczą w pierwszej kolejności małych i średnich przedsiębiorstw, to i tacy potentaci rynkowi jak firma Blachy Pruszyński nie pozostają na nie obojętni. My również w ostatnim czasie zanotowaliśmy spadek sprzedaży. Sztuką dobrego zarządzania przedsiębiorstwem jest jednak to, aby z każdego kryzysu potrafiło ono wyjść wzmocnione. Jestem przekonany, że i tym razem tak właśnie będzie w przypadku naszej firmy.

Jedyną słuszną receptą na rozwój są odpowiednie inwestycje. W ostatnich latach uruchomiliśmy wiele przedsięwzięć, z  których część została już zakończona, a inne – mimo dekoniunktury – będziemy kontynuowali. Zmodernizowaliśmy i  rozbudowaliśmy nasze zaplecze magazynowo-logistyczne i  biurowe w  Sokołowie pod Warszawą, gdzie mieści się główna siedziba spółki. Sama termomodernizacja zakładu produkcyjnego pochłonęła ponad 13 mln zł. Na początku 2023 r. zostanie otwarta nowa hala, mieszcząca nowoczesne centrum szkoleniowe oraz zaplecze magazynowe dla działań marketingu. Do tego doszła inwestycja w  alternatywne źródła energii, czyli montaż paneli fotowoltaicznych na dachach hal produkcyjnych. Nasze najnowsze inwestycje na tym się nie kończą. W 2022 r. zbudowaliśmy hale magazynowe w  Gdańsku i  Bydgoszczy, a  w  przygotowaniu są projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury w Chrzanowie, Lublinie i we Wrocławiu. Budżet inwestycji, o  których wspomniałem, sięga ponad 100 mln zł. Jestem przekonany, że będą to dobrze wydane pieniądze, które pozwolą nam umocnić pozycję na rynku. W  ubiegłym roku kontynuowaliśmy również inwestycje związane z  jednym z  naszych sztandarowych projektów w  ostatnich latach, czyli instalacją linii do produkcji płyt warstwowych z  rdzeniem z wełny mineralnej o mocach wytwórczych sięgających 1,5 mln metrów bieżących rocznie. Linia ta już działa, ale wciąż rozbudowujemy jej możliwości. Nieustannie też dostosowujemy się do trendów związanych z zielonym przemysłem. Postawiliśmy na sektor energii odnawialnej – w  2022 r. rozpoczęliśmy budowę farmy wiatrowej Żechlinek. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r. Ponadto firma FLORIAN Centrum, wchodząca w  skład Grupy Pruszyński, zainwestowała ponad 25 mln mln zł w modernizację zakładu produkcyjnego oraz w  zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji profili konstrukcyjnych do fotowoltaiki.