Home YOUNG ARCHITECTS YA DZIAŁANIA WIEDZA, PRAKTYKA, BIZNES
WIEDZA, PRAKTYKA, BIZNES
0

WIEDZA, PRAKTYKA, BIZNES

0

Miesięcznik „Builder” już od dziesięciu lat aktywnie realizuje społeczny program edukacyjny Builder for the Future, którego celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi i prywatnymi. Partnerami biznesowymi są wiodące na rynku firmy, wspierające program pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a tym samym obecni w programie wybitni polscy inżynierowie i architekci oraz menadżerowie i doradcy techniczni z firm. W tegorocznej edycji programu Builder for the Future odbyły się liczne wydarzenia edukacyjne, takie jak warsztaty, wykłady oraz konsultacje z ekspertami. W październiku zorganizowaliśmy 4FutureDay w Warszawie, który zgromadził blisko pół tysiąca uczestników. W kolejnych miesiącach gościliśmy z Dniem Młodego Architekta na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Dla młodych inżynierów zorganizowaliśmy Dzień Młodego Inżyniera wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Łącznie w wydarzeniach udział wzięło ponad 1500 osób! Już dziś zapraszamy do udziału młodych architektów i inżynierów w wydarzeniach edukacyjnych w semestrze letnim 2023.

open