1. Home
  2. WSPÓLNE
  3. BIM
  4. BIM – PANACEUM DLA BRANŻY
BIM – PANACEUM DLA BRANŻY
0

BIM – PANACEUM DLA BRANŻY

0

Jak połączyć producentów produktów budowlanych z architektami, projektantami i inżynierami z całego świata? W 2011 r. to samo pytanie postawiła sobie firma BIMobject – obecny lider wśród platform z obiektami BIM. Dziś 3 miliony zarejestrowanych użytkowników i 2000 producentów kontynuuje swoją drogę w kierunku cyfryzacji budownictwa, jednocześnie zachęcając producentów do zwrócenia uwagi na technologie jutra, które nie tylko wspomogą ich biznes, ale również odpowiedzą na potrzebę zrównoważonego rozwoju w branży.

Building information modelling (BIM) to cyfrowy proces wykorzystywany w  budownictwie. W  jego ramach zostają zawarte wszystkie informacje o  każdym użytym materiale i  komponencie. Jednocześnie BIM umożliwia zarządzanie cyfrowym modelem budynku przez zespół projektowy w ciągu całego cyklu jego życia. Na co dzień z  metodyki BIM korzystają wszystkie osoby zaangażowane w  projekt, w  tym architekci, inżynierowie, wykonawcy, pracownicy budowlani, inspektorzy nadzoru budowlanego, klienci, właściciele, deweloperzy oraz producenci. Praca na modelu BIM budynku pomaga obniżyć koszty o 33 proc., skrócić czas jego realizacji o  50 proc., jak i  znacząco zmniejszyć wpływ na środowisko w  zakresie emisji gazów cieplarnianych. Według badań firmy USP do 2025 r. odsetek użytkowników BIM będzie wynosił 61 proc. Dla producentów produktów budowlanych jest to sygnał mówiący, że aby dotrzeć do specjalistów z  branży, niezbędne będzie ułatwienie im dostępu do szczegółowych danych o  ich produktach, tak aby mogły się one znaleźć w  projekcie już na wczesnym jego etapie. Według DBEI 80 proc. specyfikacji produktów jest opartych na projekcie. Dlatego etap projektowania stanowi doskonały moment do rozpoczęcia biznesu i sprzedaży.

Rola producenta w BIM

Producent nie jest już wyłącznie dostawcą produktów, lecz partnerem biznesowym. Jak to wygląda praktyce? Chcąc, aby produkt znalazł się w specyfikacji projektowej, należy współpracować z  każdym, kto bierze udział w  procesie budowy i  kto ma wpływ na powstanie specyfikacji projektowej. Oznacza to konieczność interakcji z  osobami decyzyjnymi na jak najwcześniejszym etapie, a  później kontynuowanie współpracy z  nimi przez cały projekt. I  właśnie BIM daje producentom możliwość budowania współpracy i relacji biznesowych z grupą AECO poprzez dostarczanie im obiektów BIM, czyli parametrycznych replik swoich produktów. Obiekty BIM producenta zawierają informacje na temat konkretnych właściwości fizycznych produktów oraz inne dane, m.in. dotyczące zużycia energii, kosztów operacyjnych i okresu eksploatacji produktu. A to wszystko w jednym pliku. Zyskują na tym nie tylko wspomniani projektanci i  producenci. Korzyści płyną dla całego projektu, ponieważ umożliwienie projektowania z wykorzystaniem konkretnych produktów przesuwa aspekt podejmowania decyzji produktowych z  fazy dokumentacji i  budowy na poprzednią fazę, jaką jest szczegółowe projektowanie. A im wcześniejszy etap, tym łatwiej i  mniejszym kosztem można wprowadzić jakiekolwiek zmiany.

Jedno miejsce dla branży budowlanej

BIMobject to platforma, która jest punktem styku producenta z  architektem, inżynierem oraz projektantem. Na bimobject.com producenci z całego świata mogą udostępniać pliki ze swoimi produktami w wersji cyfrowej dla 3 milionów zarejestrowanych profesjonalistów. Produkty dostępne są w formie stron produktowych, na których zawarta została szczegółowa specyfikacja techniczna, jak również istnieje możliwość pobrania plików do oprogramowania takiego jak: Revit, Archicad, Autocad i  Sketchup. Platforma daje producentom możliwość bezpośredniego dotarcia do grupy docelowej, zwiększenie widoczności w  sieci oraz wyposaża w  narzędzia i  usługi niezbędne do poprowadzenia w  pełni cyfrowej strategii marketingowej. W  2022 r. BIMobject w  liczbach to przede wszystkim 24proc. wzrost liczby użytkowników pobierających pliki miesięcznie oraz 50 milionów pobrań plików, czyli o 72 proc. więcej niż w ubiegłym roku. To dowód na to, że cyfryzacja postępuje w  budownictwie, które dotychczas było zamknięte na transformacje, a dodatkowo wciąga w ten proces producentów produktów budowlanych.

Budownictwo a klimat

BIMobject w  pełni angażuje się we wspieranie sektora budowlanego i  od dekady wsłuchuje się w  potrzeby związanych z  nim osób. Jedną z  głównych misji firmy stało się stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości i wspomaganie ekologicznego projektowania. BIM wprawdzie nie jest gotowym rozwiązaniem na problemy związane z kryzysem klimatycznym, jednak może znacząco przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w  branży budowlanej, która odpowiada

za 40 proc. emisji CO2. BIM ułatwia bowiem projektantom podejmowanie lepszych decyzji projektowych, symulowanie wpływu projektu na środowisko i  wykrywanie konfliktów, jeszcze zanim pierwsze łopaty zostaną wbite w  ziemię. W  2022 r. 80 proc. użytkowników BIMobject umieściło zrównoważony rozwój na liście swoich priorytetów podczas projektowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom specjalistów z branży, w marcu 2022 r. BIMobject połączyło siły z firmą Carbonzero, w  ramach której działa platforma Prodikt, dostarczająca informacji o  wpływie poszczególnych produktów na środowisko, oraz Eando, wspierające producentów w  uzyskaniu deklaracji środowiskowych produktu (EPD).

Czy BIM to przyszłość?

Zdecydowanie. BIM to technologia przyszłości, która w  pełni rozwija swoje skrzydła w  teraźniejszości. Dla branży budowlanej, która wciąż jeszcze zmaga się z  niską wydajnością i  wysokimi kosztami, jest to swego rodzaju panaceum. Coraz ważniejsze stają się szczegółowe dane, zrównoważony rozwój zyskuje na popularności, specjaliści budowlani częściej decydują się na projektowanie w  BIM, a  wiele krajów wprowadza BIM jako nieodłączny element zamówień publicznych. Co, jako producent, możesz z  tym zrobić? Opublikować i  promować swoje produkty na platformach z obiektami BIM, takich jak bimobject.com.