1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. ARCHIZOOM – PROF. DR HAB INŻ. ARCH. KLAUDIUSZ FROSS, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
ARCHIZOOM – PROF. DR HAB INŻ. ARCH. KLAUDIUSZ FROSS, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
0

ARCHIZOOM – PROF. DR HAB INŻ. ARCH. KLAUDIUSZ FROSS, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

0

Lubimy być pierwsi i wielokrotnie byliśmy pionierami

Wydział Architektury to innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej Politechniki Śląskiej. Śląska Szkoła Architektury ma ponad 45 lat – i jest to już znana marka. Lubimy być pierwsi i byliśmy pionierami. 27 lat ma Śląska Szkoła Architektury Energooszczędnej, gdy niektórzy dopiero teraz mówią o energooszczędności. Natomiast Śląska Szkoła Badań Jakościowych liczy 26 lat, tym się wyróżniamy, projektowaniem z wykorzystaniem badań. W Nasze 45 urodziny otworzyliśmy oddział Wydziału w Katowicach.

Stałe doskonalenie jakości i podnoszenie poziomu kształcenia na kierunku Architektura stało się naszą pasją. Kształcenie absolwentów posiadających swobodę twórczą, wyposażonych w metodologie badań naukowych oraz dobre przygotowanie warsztatu projektowego jest zasadniczym elementem strategii Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Nasi absolwenci są cenieni na rynku pracy. Jest to nasz wyróżnik.

Wykreowaliśmy kilka własnych projektów edukacyjno-badawczych, jak np. Art and Design i Public Space, Program Badawczy Architektury Kosmicznej, Gliwicki Festiwal Sztuki i Rzemiosł, Nagrodę i stauetkę BenchMan – Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej.

Jesteśmy wdzięczni za szczególne wyróżnienie, jakim jest I-miejsce w Builder Ranking Education for the Future. Już po raz drugi w historii konkursu otrzymujemy najwyższy wynik. Ostatnie lata to pasmo wielu historycznych sukcesów Wydziału. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 5 latach Wydział Architektury uzyskał historyczne wyniki i znaczące osiągnięcia, m.in.: kategorię naukową A, akredytację międzynarodową KAUT. To także najwyższe miejsca w rankingach. Wysokie miejsca w najważniejszych polskich rankingach: 2 razy II-miejsce Perspektywy i 2 razy I-miejsce Builder. Uzyskaliśmy liczne wyróżnienia otoczenia społeczno-gospodarczego m.in. Wielką Nagrodę Budownictwa i Ambasador Nowoczesnych Technologii przyznane przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Medal im. Króla Kazimierza Wielkiego przyznany przez Konfederacje Budownictwa i Nieruchomości. Czołowe miejsca w rankingach oraz wiodąca pozycja w kraju są potwierdzeniem dobrze wykonanej pracy. Myślę, że nie zawiedliśmy naszych Ojców, którzy dali podwaliny tworząc w 1977 roku Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Nigdy nie zabiegaliśmy o rankingi, natomiast ich wysokie wyniki są dla nas szczególną nobilitacją, dają wielką satysfakcje i siłę napędową do dalszych działań. Niezależnie od wszystkiego pozostajemy wierni naszej pasji jaką jest Architektura. Chcemy tworzyć architekturę, która służy człowiekowi. Chcemy uczyć kolejne pokolenia architektów profesjonalizmu, odpowiedzialności, szacunku i pokory do podejmowanych decyzji projektowych. Chcemy prowadzić badania nad przyszłością architektury, urbanistyki i designu.

Warto wspomnieć, że Wydział jest Polskim Liderem, którego absolwenci zdobyli światową sławę w designie samochodowym. Nasi absolwenci współprojektowali m.in. Audi e-tron i R8, BMW Z4 i X3, BMW serii 5, Alfę Romeo 156, Spada Codatonca TS, polski samochód elektryczny (projekt rządowy), współpracowali przy Audi A3, S3, S8.

Naszą największą chlubą są Studenci. Jesteśmy dumni z ich aktywności, odnoszonych sukcesów na arenie krajowej i światowej. Jesteśmy wdzięczni, że w Builder i Builder Science mamy ważnego Partnera, z którym możemy propagować wyniki badań i popularyzować naukę.