1. Home
  2. QUIZY I MINI KONKURSY
  3. WYNIKI WAKACYJNEGO QUIZU SPB
WYNIKI WAKACYJNEGO QUIZU SPB

WYNIKI WAKACYJNEGO QUIZU SPB

0

Dziękujemy za zgłoszenia w wakacyjnym quizie z SPB. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

Nagrodą w quizie są gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz publikacje z biblioteki Buildera.

ODPOWIEDZI

BETON KOMÓRKOWY
Czy w budynkach wysokościowych stosuje się bloczki z betonu komórkowego?
a) Tak, z uwagi na niski ciężar to najlepszy materiał jako ściany wypełniające.
b) Tak, wytrzymałość na ściskanie jest wystarczająca nawet przy budynkach wysokościowych.
c) Nie, wytrzymałość na ściskanie jest zbyt niska, to stosowania w budynkach wysokościowych.

PREFABRYKACJA BETONOWA
Wymień min. 3 elementy obiektu budowlanego możliwe do wykonania w technologii prefabrykowane:
ściana, płyta stropowa, bieg schodowy, balkon, belka nadprożowa, spocznik, szyb windowy.

REGULAMINWspółpraca Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz miesięcznika „Builder ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych promujących wśród młodych architektów i inżynierów budownictwa wykorzystanie nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz możliwości realizacji budownictwa z zastosowaniem betonu komórkowego. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych został zorganizowany konkurs dla młodych architektów i inżynierów budownictwa, którego finał odbędzie się w październiku 2022 r. podczas konferencji „SPB 2022”. https://builder4future.pl/category/dwa-oblicza/