1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. TYSIĄC ZŁOTYCH ZA KAŻDY KILOMETR DROGI!
TYSIĄC ZŁOTYCH ZA KAŻDY KILOMETR DROGI!
0

TYSIĄC ZŁOTYCH ZA KAŻDY KILOMETR DROGI!

0

Charytatywna sztafeta biegowa zakończyła uroczyście przebudowę drogi wojewódzkiej 512. W wydarzeniu udział wzięli wykonawcy prac, nadzór budowlany, przedstawiciele inwestora i samorządu. Cel był szczytny, bo za każdy przebiegnięty kilometr, wykonawca robót budowlanych, czyli sopocka grupa NDI przekazała 1000 złotych na cel charytatywny. Przebudowywana droga miała długość 47,940 km, a dzięki NDI aż 48 600 złotych trafiło na rzecz Stowarzyszenia Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży z siedzibą w Górowie Iławeckim.

Inwestorem dla tego przedsięwzięcia było Województwo Warmińsko Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a generalnym wykonawcą konsorcjum spółek z grupy NDI. W ramach modernizacji NDI zlecono budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy, korektę łuków poziomych i pionowych DW 512, a także budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych. Poza tym do realizacji były obiekty inżynierskie, mosty (w Pełtach i Wiewiórkach), przepusty oraz zatoki autobusowe, chodniki i miejsca postojowe. Dodatkowo do zrobienia było stanowisko do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi tych pojazdów oraz wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Wykonane miało być także nowe oświetlenie uliczne i odwodnienie drogi wraz z jej poszerzeniem.

Inwestycja od początku imponowała swoim zakresem. W jej ramach zrealizowano m.in.: 90 przepustów, nasypy w ilości ok. 270 tys. m3, podbudowę z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne było dostarczenie ok. 120 tys. ton mieszanki oraz podbudowę z MCE (ok. 24 tys.m3). Łącznie dostarczono mieszankę mineralno-asfaltową w ilości ok. 130 tys. ton.

Całkowita wartość projektu to 245 351 525 zł.