1. Home
 2. YOUNG ENGINEERS
 3. YE RYNEK
 4. MISTRZOWSKA OFERTA DLA KAŻDEJ INWESTYCJI
MISTRZOWSKA OFERTA DLA KAŻDEJ INWESTYCJI
0

MISTRZOWSKA OFERTA DLA KAŻDEJ INWESTYCJI

0

mgr inż. PIOTR O. KORYCKI, Pruszyński Sp. z o.o.

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo – halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne, a nawet jednorodzinne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy pokrycia dachowe wykonane z lekkich przegród budowlanych. Wykonuje się je z takich materiałów jak płyty warstwowe, ścienne systemy oparte na bazie kaset stalowych, kasetony, panele ścienne czy warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych.

Grupę Pruszyński tworzy 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier oraz Litwy. Jest ona największym producentem stalowych pokryć dachowych oraz elewacji.

Filar Grupy stanowi firma Pruszyński Sp. z o.o., której flagowymi wyrobami budowlanymi są płyty warstwowe PIRTECH z rdzeniem typu PIR, PWS2 z rdzeniem typu MW, kasety stalowe, kasetony ścienne, panele ścienne, blachodachówki.

Dla każdej inwestycji

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem rynku budowlanego nie tylko na systemy ścian osłonowych przeznaczonych do budownictwa halowego, przemysłowego i użyteczności publicznej (centra handlowe, centra magazynowe itp.), lecz także do budynków biurowych, administracji publicznej, obsługi bankowej, hal sportowych i pływalni oraz jednorodzinnego firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. ciągle rozszerza swoją ofertę handlową. Nastąpiło odejście od dawno utartych stereotypów, co stwarza duże możliwości dla architektów i projektantów. Szeroka gama niekonwencjonalnych kształtów oraz bogata kolorystyka umożliwia wtopienie się obiektów w już istniejący krajobraz i symbiozę z otaczającym środowiskiem naturalnym. W ten sposób zostały wprowadzone do oferty oprócz blach trapezowych oraz płyt warstwowych panele ścienne, kasetony ścienne i blachy faliste. Są uniwersalne – mogą stanowić rozszerzenie rozwiązań fasadowych systemu lekkich ścian osłonowych opartych na bazie kaset stalowych, płyt warstwowych lub mogą być montowane na niezależnych obiektach nowych, ale także poddanych renowacji.

Oferowane wyroby budowlane są wykonane z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Jako zabezpieczenie przed procesem korozyjnym stosuje się powłoki metaliczne oraz organiczne. Materiały i zabezpieczenia, z których są produkowane lekkie przegrody budowlane, gwarantują szerokie zastosowanie, tj. w środowiskach o bardzo wysokiej agresywności kategorii korozyjnej czy w miejscach o bardzo wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego czy ochrony przed hałasem. Dzięki tego typu użytym rozwiązaniom obudowy obiektów są trwałe, nie ulegają zniszczeniu i mogą być projektowane na wiele dziesięcioleci, w trakcie których nie tracą swoich walorów estetycznych, konstrukcyjnych oraz cały czas dają gwarancję pełnego bezpieczeństwa dla osób tam przebywających.

Zalety decydujące o wyborze

Do korzyści ze stosowania lekkich przegród budowlanych produkcji firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. zalicza się:

 • szybkość i łatwość montażu,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego,
 • bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
 • bardzo dobrą izolacyjność akustyczną oraz wysoki poziom pochłaniania dźwięku,
 • możliwość rezygnacji przy budowie z ciężkiego sprzętu,
 • wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na ciężkie środki transportu,
 • możliwość łatwego demontażu i powtórnego montażu w przypadku np. zmiany technologii w obiekcie z tą obudową,
 • praktyczne uniezależnienie robót montażowych od warunków atmosferycznych,
 • możliwość stosowania systemu opartego na bazie kaset stalowych w konstrukcjach hal bez konieczności użycia rygli (kasety mocowane bezpośrednio do słupów),
 • eliminację robót wykończeniowych,
 • możliwość odzysku większości elementów i powtórnego ich zastosowania w przypadku demontażu,
 • możliwość współpracy z różnymi typami konstrukcji,
 • dużą różnorodność kształtu blach elewacyjnych,
 • szeroką paletę kolorystyczną,
 • możliwość stosowania w obiektach w kombinacjach z innymi rozwiązaniami elewacji.

Przytoczone zalety lekkich przegród budowlanych produkcji firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. świadczą o tym, że są to rozwiązania wysokiej jakości, spełniające najbardziej wyszukane oczekiwania inwestorów, architektów oraz wykonawców. Szeroka paleta kolorystyczna, bogata gama kształtów, bardzo dobre właściwości mechaniczne, termiczne, ogniowe i akustyczne umożliwiają zastosowanie tego typu rozwiązań w bardzo szerokim zakresie.

Edukacja i wsparcie techniczne na najwyższym poziomie

Oprócz produkcji firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. zapewnia wsparcie techniczne oraz prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność edukacyjną i szkoleniową. Między innymi organizuje specjalistyczne zajęcia dla studentów wyższych uczelni technicznych. W zależności od kierunku danego rocznika zajęcia są dostosowane tematycznie do jego potrzeb. Bloki wykładowe najczęściej są podzielone przerwą na zwiedzanie części produkcyjnej. Szczegółowy program zawsze jest uzgadniany z opiekunem dydaktycznym grupy. W przypadku braku możliwości przyjazdu studentów nasi pracownicy przeprowadzają wykłady na uczelni. Firma jest również Partnerem strategicznym programu Builder For The Young Engineers.

Od wielu lat PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. współpracuje z jednostkami badawczo naukowymi w kraju i za granicą. Firma jest członkiem wielu organizacji branżowych w Polsce oraz w Europie. Bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dzięki temu może wzmacniać pozycję naszego kraju na arenie europejskiej, jak również wpływać na rozwój i postęp w zakresie lekkiej obudowy.

Firma PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. jest całkowicie przekonana, że oferowane wyroby budowlane, jako w pełni opracowane i przebadane, są w stanie sprostać wysoko postawionym wymaganiom inwestorów oraz architektów w Polsce oraz za granicą.

Zdjęcia archiwum Pruszyński