1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. CYFRYZACJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO
CYFRYZACJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO
0

CYFRYZACJA BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

0

Cyfryzacja, automatyzacja czy BIM – to dla inżynierów wchodzących na rynek pracy pojęcia niebędące już wielką zagadką. Obecnie branżą najbardziej kojarzoną z cyfrowym wsparciem realizacji procesu inwestycyjnego jest budownictwo kubaturowe, rzadziej budownictwo drogowe, kolejowe czy szerzej liniowe. To ostatnie zgodnie z raportem branżowym BOŚ Bank stanowi około 25% całkowitej produkcji budowlano-montażowej. Jest to zatem bardzo istotny segment sektora budowlanego, który z punktu widzenia informatyzacji oraz automatyzacji procesów (zarówno po stronie projektowej, jak i wykonawczej) często jest pomijany, a wręcz traktowany po macoszemu.

Powodów takiej sytuacji jest co najmniej kilka. Narzędzia dedykowane dla projektantów drogowych/kolejowych/sieciowych są intensywnie rozwijane od około 2010 roku (w pełni funkcjonalne rozwiązania od wczesnych lat 90. z rynku skandynawskiego nie znalazły aprobaty na rynku polskim). Budownictwo infrastrukturalne nie jest „popularną” specjalnością na wydziałach budowlanych, przez co system kształcenia młodej kadry inżynierów nie jest rozwijany w takim tempie, w jakim ewoluuje dostępna technologia. Inwestorzy (w większości przypadków publiczni) nie są do końca przekonani i bardzo rzadko stosują zapisy, które pozwalają lub wymuszają zastosowanie innowacyjnych technologii. Nie bez znaczenia jest również dotychczasowy brak kompleksowej oferty wspierającej całość procesu inwestycyjnego, co z punktu widzenia np. generalnego wykonawcy rodzi ryzyko związane z kompatybilnością poszczególnych rozwiązań czy technologii.

W odpowiedzi na wyzwania cyfryzacji budownictwa infrastrukturalnego została stworzona grupa Arkance, składająca się z kilkudziesięciu firm w kilkunastu krajach Europy, dostarczająca rozwiązania IT, usługi oraz sprzęt wspierające cyfrową transformację firm projektowych i wykonawczych oraz inwestorów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Co warto podkreślić, grupa Arkance za cel stawia sobie kompleksowe podejście do tematyki digitalizacji sektora budowlanego, dlatego też jako Arkance Systems:

  • Wspieramy polskie uczelnie w aktualizacji programu nauczania tak, aby absolwenci mieli kompetencje umożliwiające wykorzystanie narzędzi cyfryzujących infrastrukturalny proces inwestycyjny (przykładowo jako członek gremium Doradców Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej).
  • Wspieramy inwestorów publicznych i umożliwiamy czerpanie najlepszych praktyk (np. z rynku skandynawskiego) poprzez konsultacje oraz kompleksowe doradztwo.
  • W ramach współpracy z lokalnymi firmami (polskie biura projektowe oraz firmy wykonawcze) tworzymy narzędzia, a także dodatki darmowe dla naszych klientów (takie jak Holixa T4R lub Holixa T4C), które dostosowują narzędzia (np. Autodesk) do lokalnych wymagań oraz uwarunkowań.
  • Jako jedyna grupa na świecie oferujemy kompleksowe wsparcie oraz pakiet rozwiązań dedykowanych dla budownictwa infrastrukturalnego: narzędzia do projektowania, oprogramowanie do zarządzania budową, systemy sterownia maszyn, geodezyjne systemy pomiarowe, maszyny budowlane, systemy AR oraz VR.