1. Home
  2. QUIZY I MINI KONKURSY
  3. WYNIKI QUIZU 12 – #EDUKACJA Z BRANŻĄ
WYNIKI QUIZU 12 – #EDUKACJA Z BRANŻĄ

WYNIKI QUIZU 12 – #EDUKACJA Z BRANŻĄ

0

Dziękujemy za zgłoszenia w dwunastym quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

Nagrodą w quizie są gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, partnera strategicznego programu Builder for the Future oraz publikacje z biblioteki Buildera.

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

QUIZ XII #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

ODPOWIEDZI:

1. Jakie są metody ograniczenia skurczu w elementach żelbetowych?
– Stosowanie cementów o niskim cieple hydratacji.
– Pielęgnacja powierzchni zacieranej poprzez zacieranie, polewanie wodą czyli ograniczenie odparowania powierzchniowego wody z mieszanki lub natrysk parafiną w celu uzyskania szczelnej powierzchni ograniczającej odparowanie wody.
– Zabezpieczenie przed odparowaniem powierzchniowym wody poprzez przykrycie folią/geowłókniną.

2. O ile nadproże z betonu komórkowego jest cieplejsze od typowego nadproża żelbetowego o tej samej grubości, wykonywanego na budowie?
Ponad 10 razy.


Quiz jest wprowadzeniem do Konkursu “Dwa oblicza, jedna przyszłości betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY


Współpraca Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz miesięcznika „Builder ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych promujących wśród młodych architektów i inżynierów budownictwa wykorzystanie nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz możliwości realizacji budownictwa z zastosowaniem betonu komórkowego. W ramach prow adzonych działań edukacyjnych zostanie zorganizowany konkurs dla młodych architektów i inżynierów budownictwa, którego finał odbędzie się w październiku 2022 r. podczas konferencji „SPB 2022”. https://builder4future.pl/category/dwa-oblicza/