1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE DZIAŁANIA
  4. LIVE Z FIRMĄ IVIA!
LIVE Z FIRMĄ IVIA!
0

LIVE Z FIRMĄ IVIA!

0

Zapraszamy na LIVE z firmą IVIA (członkiem ZOPI), który odbędzie się 5 maja o godzinie 13:00 na naszym Facebooku/4YoungEngineers.

PROGRAM WYDARZENIA:

„Opracowania typu STEŚ i koncepcja programowa dla dróg ekspresowych i autostrad. Rola Głównego Projektanta, współpraca z Zamawiającym. Konsultacje społeczne. Jaki wpływ ma Projektant na końcową trasę projektowanej drogi.”

Prowadzący: Arkadiusz Palka, Kierownik Projektu IVIA S.A.

Celem spotkania jest przedstawienie wyzwań, jakie stawia się inżynierom, przy realizacji Studiów Techniczno-Ekomoniczno-Środowiskowych (STEŚ). Omówimy przygotowanie długoterminowych harmonogramów prac oraz opowiemy o prowadzeniu spotkań informacyjnych z gminami oraz mieszkańcami, w zakresie prowadzonych inwestycji. Arkadiusz

Arkadiusz Palka, Inżynier budownictwa, projektant. Od 2000 roku swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wykorzystuje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, prowadząc temat dokumentacji projektowych, od momentu zawarcia umowy, aż do etapu oddania inwestycji do użytkowania. Wraz z zespołem projektantów, poszukuje oraz wdraża optymalne rozwiązania projektowe, z uwzględnianiem zagospodarowania terenu. Pozyskuje decyzje administracyjne umożliwiające budowę inwestycji. Obecnie kieruje zespołem inżynierów w biurze projektowym IVIA S.A.