1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. BUILDER ZOOM – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
BUILDER ZOOM – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
0

BUILDER ZOOM – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ GARBACZ, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

0

XXI wiek to okres wzmożonego zainteresowania innowacjami w budownictwie. Ich wdrożenie stwarza szansę na spełnienie oczekiwań, wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Te zmiany są zintensyfikowane globalnymi wyzwaniami związanymi z wpływem budownictwa na środowisko, gospodarką niskoemisyjną (w tym obniżanie śladu węglowego) oraz wdrażaniem gospodarki o cyklu zamkniętym. Innowacyjność to już nie tylko rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne, ale również daleko postępująca cyfryzacja budownictwa, praktycznie na każdym etapie życia obiektu. Stwarza to nowe wyzwania przed budownictwem, ale także edukacją i nauką. Polskie uczelnie, moim zdaniem, są nadal bardzo dobrze przygotowane do sprostania tym zmianom. Dotyczy to zarówno edukacji jak i prowadzonych badań naukowych. Kadra naszych uczelni technicznych, w tym mojego wydziału, jest w stanie zapewnić odpowiednie wykształcenie absolwentów budownictwa, zwracają szczególną uwagę na wiedzę podstawową. Bo właśnie taka wiedza zapewnia szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań pracodawców.

Budownictwo XXI w. to budownictwo interdyscyplinarne. Aby zachęcić młodych ludzi do studiowania na naszym kierunku należy zmienić postrzeganie inżynierii lądowej jak dziedziny konserwatywnej, która nie jest zaliczana do High-tech. Jest problem w Polsce jak i na świecie. Moim zdaniem to właśnie budownictwo będzie siła napędową gospodarki w najbliższej przyszłości. Aktywny udział uczelni w kreowaniu kierunków rozwojowych budownictwa wymaga odpowiednie infrastruktury badawczej. Dzięki funduszom europejskim i krajowym maleją rozbieżności miedzy potencjałem intelektualnym a infrastrukturą badawczą. Wiele uczelni wzbogaciło się nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria. Uczelnie na Mazowszu miały utrudniony dostęp do funduszy europejskich na inwestycje. Tym niemniej Wydział Inżynierii Lądowej PW skutecznie zdobywa projekty badawcze w wielu konkursach. Pozyskuje też projekty bezpośrednio od partnerów gospodarczych i administracji państwowej. Mamy dobrze przygotowaną kadrę, studentów zainteresowanych praca w KN, pozyskaliśmy ostatnio także nowoczesną aparaturę. Problemem dla mojego wydziału jest brak laboratorium z prawdziwego zdarzenia, w których swobodniej można by realizować badania związane z rozwojem budownictwa. Mam nadzieję, że uda nam się skutecznie umieścić budynek wydziału z laboratoriami w opracowywanej koncepcji kampusu bis PW.