1. Home
  2. YOUNG ENGINEERS
  3. YE RYNEK
  4. WEBINARIUM ZOPI
WEBINARIUM ZOPI
0

WEBINARIUM ZOPI

0

29.03.2022 odbyło się pierwsze webinarium ZOPI, które zostało organizowane przez miesięcznik Builder, w ramach programu Builder for the Young Engineers.

Wykłady na temat wyzwań w projektowaniu drogowym i gazowym poprowadzili eksperci z Multiconsult Polska i MGGP SA.

Dziękujemy naszym prelegentom za ciekawe wykłady a uczestnikom za obecność i aktywny udział.

Certyfikaty będą dostępne do pobrania na platformie B4F, w zakładce „Moje certyfikaty” w ciągu tygodnia.


ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
ZOPI to powołana w 2020 r. organizacja, której celem jest ochrona interesów podmiotów skupiających swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych.


Czuwa nad prawidłowością tworzonych warunków realizacji kontraktów obejmujących projektowanie, usługi inżynieryjne oraz konsultingowe, wykorzystując środki przewidziane prawem m.in. dla wzruszenia niekorzystnych oraz niezgodnych z przepisami zapisów dokumentacji przetargowej.

ZOPI aktywnie działa na rzecz dokonywania zmian w prawie, uwzględniając realia rynkowe, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, poglądów oraz oczekiwań branży.