1. Home
  2. QUIZY I MINI KONKURSY
  3. WYNIKI QUIZU 9 – EDUKACJA Z BRANŻĄ
WYNIKI QUIZU 9 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

WYNIKI QUIZU 9 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

0

Dziękujemy za zgłoszenia w dziewiątym quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

Nagrodą w quizie są gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, partnera strategicznego programu Builder for the Future oraz publikacje z biblioteki Buildera.

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

QUIZ IX #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

ODPOWIEDZI:

1. Jakie czynniki wpływają na mrozoodporność prefabrykatów betonowych? Jaki minimalny stopień napowietrzenia zaleca PN-EN 206+A2:2021-08?
Na mrozoodporność wpływ ma jakość oraz stopień napowietrzenia mieszanki betonowej czyli stworzenie struktury porów kapilarnych w ułożonej mieszance betonowej (zachowują one swój układ w stwardniałym betonie). Minimalny stopień napowietrzenia wskazany przez normę to 4%.

2. Za pomocą jakich narzędzi najłatwiej obrabiać beton komórkowy?
– narzędzia do obróbki metalu
– narzędzia do obróbki betonu
– narzędzia do obróbki drewna