1. Home
  2. QUIZY I MINI KONKURSY
  3. WYNIKI QUIZU 6 – EDUKACJA Z BRANŻĄ
WYNIKI QUIZU 6 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

WYNIKI QUIZU 6 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

0

Dziękujemy za zgłoszenia w szóstym quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

QUIZ VI #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

Nagrodą w quizie są gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, partnera strategicznego programu Builder for the Future oraz publikacje z biblioteki Buildera.

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

ODPOWIEDZI:

1. Im wyższa gęstość bloczków z betonu komórkowego
a) tym wyższy ich współczynnik przewodzenia ciepła – prawidłowa odpowiedź
b) tym wyższy współczynnik przenikania ciepła przegrody zbudowanej w tych bloczków
c) tym wyższa wartość oporu cieplnego warstwy konstrukcyjnej przegrody

2. Jak połączyć balkon prefabrykowany ze stropem sprężonym? Podać dowolny przykład.
Poprzez zastosowanie odpowiedniego typu łącznika balkonowego. Zastosowanie łącznika trzpieniowego kotwionego w wieńcu stropowym. Zastosowanie płyty sprężonej typu filigran w miejscu łączenia balkonu ze stropem.