Home QUIZY I MINI KONKURSY WYNIKI QUIZU 2 – EDUKACJA Z BRANŻĄ
WYNIKI QUIZU 2 – EDUKACJA Z BRANŻĄ
0

WYNIKI QUIZU 2 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

0

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w drugim quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

Nagrodą w quizie są gadżety ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Betonów, partnera strategicznego programu Builder for the Future oraz publikacje z biblioteki Buildera.

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

QUIZ II #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

ODPOWIEDZI:

  1. Czy elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego w kategorii wymiarowej TLMB mogą być łączone ze sobą w murze zaprawą do spoin cienkowarstwowych. Jeżeli TAK podaj poprawny zakres grubości takiej spoiny w [mm].
    Tak mogą być łączone. Grubość spoiny powinna mieścić się w zakresie 1,0÷3,0 [mm ] – (dopuszczalna odp. 0,5÷3,0 [mm]).
  1. Jakie zalety ma stosowanie prefabrykowanych ścian zespolonych?
    – szybkość wykonania kondygnacji,
    – duże ograniczenie prac szalunkowych na placu budowy,
    – zapewnienie dobrej jakości betonu licowego.

open