1. Home
  2. QUIZY I MINI KONKURSY
  3. WYNIKI QUIZU 1 – EDUKACJA Z BRANŻĄ
WYNIKI QUIZU 1 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

WYNIKI QUIZU 1 – EDUKACJA Z BRANŻĄ

0

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w pierwszym quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

QUIZ I #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

ODPOWIEDZI:

1.Wymień przynajmniej 3 elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego najczęściej stosowane w budownictwie.

ODPOWIEDŹ: dowolne 3 z poniższych: Bloczki; Płytki (elementy murowe o grubości nie większej niż 10 cm); Panele (elementy murowe o wielokrotnej wysokości bloczka); Kształtki U; Belki nadprożowe zbrojone; Nadproża niezbrojone, Wielkoformatowe płyty zbrojone (ścienne , stropowe, dachowe),…

2.Jakie korzyści dla zrównoważonego budownictwa ma stosowanie cementów niskoemisyjnych?

ODPOWIEDŹ: Obniżenie śladu węglowego, wpływ na poprawę polityki recyklingu odpadów oraz produktów ubocznych przemysłu.