1. Home
  2. WSPIERAMY
  3. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku obchodził jubileusz 70-lecia
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku obchodził jubileusz 70-lecia
0

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku obchodził jubileusz 70-lecia

0

25 października o godz.12:15 w Auli C, im. prof. A. Królikowskiego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji Jubileuszu 70-lecia.

W tym uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczyło wielu znamienitych gości. Obecne były władze Politechniki Białostockiej, pracownicy Wydziału (również dawni), studenci, absolwenci, doktoranci, przedstawiciele władz regionalnych, Rady Programowej WBiNŚ, uczelni wyższych z kraju oraz mediów.  Obrady swoim wystąpieniem rozpoczęła JM Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior- Kazberuk, prof. PB. Następnie Dziekan, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryka przytoczył bogatą historię Wydziału oraz podkreślił, jak ważna jest współpraca z podmiotami gospodarczymi w regionie i jak Wydział wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek pracy. Dyrektorzy Instytutów przedstawili potencjał badawczy oraz współczesne zasoby Wydziału, które zapewnić mają mu dalszy, dynamiczny rozwój.

Głos zabierali również liczni goście reprezentujący Instytucje samorządowe i firmy wchodzące w skład Rady Programowej Wydziału, a także przedstawiciele władz samorządowych. Firmy podkreślały ogromne znaczenie kadry inżynierskiej kształconej na Wydziale w sferze społeczno-gospodarczej. Nie obeszło się także bez podziękowań dla wszystkich osób związanych z Wydziałem, w szczególności dla absolwentów i całej kadry, a sam Dziekan odebrał wiele nagród oraz gratulacji.

Uroczyste obrady zwieńczone były występem Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej, po czym goście udali się na zwiedzanie wydziałowych laboratoriów oraz wystawy czasowej poświęconej Wydziałowi w Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność i tworzenie wspaniałej atmosfery podczas tych pięknych jubileuszowych obchodów.

Całe wydarzenie transmitowane było online na platformie YouTube, transmisja jest dostępna pod linkiem:

GALERIA