1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. QUIZY SPB
  4. WYNIKI QUIZU 11 #EdukacjazBranżą
WYNIKI QUIZU 11 #EdukacjazBranżą
0

WYNIKI QUIZU 11 #EdukacjazBranżą

0

Dziękujemy za liczne zgłoszenia w jedenastym quizie w ramach cyklu #EdukacjazBranżą pod hasłem DWA OBLICZA, JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ. Poniżej prezentujemy prawidłowe odpowiedzi. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. Gratulacje!

QUIZ XI #EdukacjazBranżą #EdukacjazSPB

Stowarzyszenie Producentów Betonów to organizacja powstała w 1994 r, która grupuje producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz prefabrykacji betonowej. Do Stowarzyszenia należą wszyscy krajowi producenci ABK, natomiast prefabrykację betonową reprezentują największe i średnie firmy.

Odpowiedzi

Prefabrykacja Betonowa
1. Podaj układ konstrukcyjny kładki nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim. ODPOWIEDŹ: konstrukcja wstęgowa

Beton komórkowy
2. Czy elementy murowe z ABK w klasie dokładności wymiarowej TLMB mogą być łączone ze sobą w murze zaprawą do spoin cienkowarstwowych? Jeżeli TAK podaj poprawny zakres grubości takiej spoiny w [mm].  ODPOWIEDŹ: Tak mogą być łączone. Grubość spoiny powinna mieścić się w zakresie 1,0-3,0 [mm ] – ( dopuszczalna odp. 0,5-3,0 mm).