Home YOUNG ENGINEERS YE DZIAŁANIA EDUKACJA Z BUILDEREM
EDUKACJA Z BUILDEREM
0

EDUKACJA Z BUILDEREM

0

27 kwietnia 2021, o godzinie 10.15, odbył się wykład branżowy z cyklu Edukacja z Builderem na Uczelni Techniczo-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wykład branżowy został zorganizowany przez miesięcznik „Builder”  w ramach programu Builder for the Young Engineers wraz z partnerem programu Pruszyński Sp. z o.o. (wykład on-line, na platformie ZOOM).

GODZ. 10.15 – 11.45 wykład poprowadził: Piotr O. Korycki, Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń, Pruszyński Sp. z o.o.

Piotr Olgierd Korycki urodził się w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Środowiska specjalizacja Budownictwo Hydrotechniczne. Od wczesnych lat życia zawodowego skoncentrowany na problematyce lekkiej obudowy. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak m. in.: wdrażaniem wyrobów budowlanych do zastosowania w budownictwie, współpracą z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz wparciem technicznym. Ponadto jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach naukowych poświęconych tematyce lekkiej obudowy. Od ponad 12 lat związany z firmą PRUSZYŃSKI Sp. z o. o. jako Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń. Od roku 2018 Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

I CZĘŚĆ

godz. 10.15 – 10.20 wprowadzenie – miesięcznik „Builder”

godz. 10.20 – 10.50 „Zagadnienie bezpieczeństwa pożarowego”

godz. 10.50 – 11.00 pytania do eksperta

II CZĘŚĆ

godz. 11.00 – 11.30 „Bezpieczeństwo pożarowe oraz walka z hałasem w obiektach halowych z lekką obudową firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.”

godz. 11.30 – 11.45 podsumowanie i pytania do eksperta

PODCZAS WYKŁADU ZOSTAŁY PORUSZONE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
– czym jest ogień
– jaka jest definicja podstawowych pojęć z zakresu właściwości ogniowych – odporność ogniowa, relacja na ogień, stopień rozprzestrzeniania ognia
– co to jest dźwięk
– jaka jest definicja podstawowych właściwości akustycznych – izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięku
– jakie są konkretne rozwiązania razem z omówieniem ich właściwości ogniowych i akustycznych – rozwiązania PRUSZYŃSKI Sp. z o. o.

open