1. Home
  2. DWA OBLICZA
  3. O PROJEKCIE
  4. O PROJEKCIE
O PROJEKCIE
0

O PROJEKCIE

0

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów i miesięcznik „Builder” połączyły siły w ramach programu Builder for the Future. Współpraca ma na celu prowadzenie działań edukacyjnych, promujących wśród młodych architektów oraz inżynierów budownictwa wykorzystanie nowoczesnej prefabrykacji betonowej oraz możliwości realizacji budownictwa z zastosowaniem betonu komórkowego.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

OBECNOŚĆ NA UCZELNIACH TECHNICZNYCH
Organizacja, wspólnie z największymi uczelni technicznymi w Polsce, wykładów i spotkań bezpośrednich z inżynierami Stowarzyszenia Producentów Betonów.  Wydarzenia są organizowane pod hasłem „Dwa oblicza, jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej”.  Wykłady i spotkania są okazją dla młodych architektów i inżynierów budownictwa do uzupełnienia wiedzy akademickiej oraz zdobycia doświadczenia i wymiany kontaktów z doświadczonymi ekspertami Stowarzyszenia Producentów Betonów.

WYKŁADY I PREZENTACJE ONLINE
Wykłady i webinaria organizowane w formule on-line przez inżynierów Stowarzyszenia Producentów Betonów w ramach Dni Młodego Inżyniera i Architekta na ogólnopolskich uczelniach technicznych oraz na profilach facebook/4YougArchitects i facebook/4YoungEngineers.

BIBLIOTEKA WIEDZY
Materiały edukacyjne przygotowane przez inżynierów Stowarzyszenia Producentów Betonów zamieszczane cyklicznie na łamach miesięcznika „Builder” oraz specjalne publikacje SPB (artykuły, filmy instruktarzowe, e-booki) dostępne na stronie www.builder4future.pl , na facebook/4YoungArchitects oraz facebook/4YoungEngineers

KONSULTACJE Z MENTORAMI I EKSPERTAMI
Możliwość skorzystania przez  młodych architektów i inżynierów budownictwa z bezpośrednich konsultacji (e-mail) w zakresie tematyki betonu komórkowego oraz prefabrykacji betonowej prowadzonych przez grupę inżynierów Stowarzyszenia Producentów Betonów. Kontakty do ekspertów SPB dostępne na stronie www.builder4future.pl

CASE STUDY
Programowi towarzyszyć będą spotkania studyjne organizowane bezpośrednio w zakładach produkcyjnych Stowarzyszenia Producentów Betonów. Case study to świetna okazja dla młodych architektów i inżynierów budownictwa do zdobycia doświadczenia oraz bezpośredniej rozmowy z doświadczonymi ekspertami Stowarzyszenia Producentów Betonów. Warsztaty zostaną zorganizowane w formie bezpośredniej lub online.

SPECJALNY KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW
Konkurs skierowany do młodych architektów i inżynierów budownictwa, w ramach zespołów architektoniczno-inżynierskich, obejmujący dwa zadania: pierwsze dotyczące prefabrykacji betonowej, drugie dotyczące betonu komórkowego. Finał konkursu jest organizowany podczas Konferencji SPB odbywającej się co dwa lata. Rozstrzygnięcie pierwszej edycji miało miejsce 11-12 października 2022 podczas Konferencji „SPB 2022”.

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ

RUSZYŁA II EDYCJA KONKURSU „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ”