1. Home
  2. WSPIERAMY
  3. Studia podyplomowe dla architektów i nie tylko
Studia podyplomowe dla architektów i nie tylko
0

Studia podyplomowe dla architektów i nie tylko

0

Studia podyplomowe URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE zorganizowane przez Wydział Architektury WSEiZ to propozycja dla tych, którzy chcą nadążać za zmieniającymi się realiami planowania przestrzennego i uzyskać prawo do sporządzania projektów planistycznych.

Potrzeba świadomego gospodarowania przestrzenią jest jednym z podstawowych problemów współczesnego planowania przestrzennego, szczególnie w dobie szybko rozwijających się miasta i ich przedmieść. Sprostanie wyzwaniom, jakie stoją dziś przed odpowiedzialnymi planistami i urbanistami wymaga ciągłego doskonalenia warsztatu i zdobywania nowych umiejętności. Studia podyplomowe URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE zorganizowane przez Wydział Architektury WSEiZ to propozycja dla tych, którzy chcą nadążać za zmieniającymi się realiami planowania przestrzennego i uzyskać prawo do sporządzania projektów planistycznych.

Unikalny i praktyczny program studiów, realizowany w trybie e-learningu, w całości dostosowany jest do specyfiki współczesnych potrzeb zarówno przyszłych planistów, jak i pracowników administracji publicznej. Zajęcia odbywające się przy użyciu dedykowanych programów komputerowych z wykorzystaniem publicznych baz danych przestrzennych prowadzone są przez doświadczoną kadrę urbanistów, posiadających samodzielną praktykę zawodową, pracujących w zespołach międzybranżowych, a także będących członkami Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistycznych.

W trakcie studiów słuchacze poznają warsztat i specyfikę pracy zarówno urbanisty-projektanta, jak i osoby zarządzającej procesami planistycznymi w gminie. Wykonując projekty i ćwiczenia zespołach dowiedzą się jak przeprowadzać poszczególne etapy zaawansowania projektu dokumentu planistycznego – od analizy materiałów wejściowych, przez koncepcje, projekty dokumentów do korekty wynikające z dyskusji i uwag do dokumentu zgłoszonych przez inne zespoły. Na bazie faktycznych uwarunkowań będą opracowywać projekty, które finalnie staną się projektami dyplomowymi.

Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z urbanistyką i gospodarką przestrzenną, które posiadają dyplom ukończenia studiów w tym zakresie lub w innych dziedzinach, a które chcą w przyszłości wykonywać zawód urbanisty, zaliczany do zawodów zaufania publicznego.

Partnerami studiów są: Miasto Mława, Gmina Ożarów Mazowiecki, Gmina Tarczyn, Gmina Kampinos, Miasto i Gmina Piaseczno, Gmina Jabłonna.

Szczegółowe informacje o programie studiów i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie wseiz.pl/studiapodyplomowe/upp.