1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. Inwestycja w Porcie Gdańsk na ostatniej prostej
Inwestycja w Porcie Gdańsk na ostatniej prostej
0

Inwestycja w Porcie Gdańsk na ostatniej prostej

0

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej oraz kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku dobiega końca. Kończy się asfaltowanie ostatniego odcinka ul. Kontenerowej. Do wykonania pozostała izolacja i dodatkowe zabezpieczenie na przesyłowych rurach paliwowych PERN i Lotos. Inwestycję realizowaną na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. wartą ponad 176 milionów złotych wykonuje firma NDI z Sopotu.

Cieszymy się, że część robót, szczególnie tych kolejowych, udało się zakończyć przed zakładanym terminem. Wkrótce będziemy się mogli pochwalić realizacją całego zadania, które wymagało bardzo rzetelnego zaplanowania technologii oraz organizacji prac. Nie chcieliśmy, by realizacja inwestycji znacząco wpłynęła na funkcjonowanie portu oraz firm działających na tym obszarze – mówi prezes NDI, Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Inwestycja w układ drogowo – kolejowy w Porcie Zewnętrznym jest jednym z kluczowych projektów z pakietu olbrzymich inwestycji prowadzonych z pomocą dofinansowania unijnego. W ramach tego zadania przebudowujemy i budujemy od podstaw 7,2 km dróg o wysokich parametrach nośności, 4 wiadukty drogowe oraz 3 przepusty osłonowe dla rurociągów paliwowych. Ponadto realizujemy ok 10 km torów kolejowych. Są to zarówno prace polegające na remoncie infrastruktury istniejącej, a także budowę całkiem nowych odcinków torów bocznicowych na potrzeby naszych Kontrahentów. Inwestycja ta pozwoli na dostosowanie standardu infrastruktury dostępowej da rosnących potrzeb naszych Klientów, których są dla Portu najważniejszymi Interesariuszami. Warto dodać, że skala tej inwestycji łączenie z równolegle prowadzoną modernizacją nabrzeży w porcie wewnętrznym jest porównywalna do czasów budowy Portu Północnego w latach 70-tych dwudziestego wieku – mówi Lech Paszkowski – dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji w Porcie Gdańsk.

Układane są ostatnie asfalty na końcowym odcinku inwestycji, na ul. Kontenerowej. Prowadzone są tam też prace związane montażem barier ochronnych czy montażem oświetlenia. Oprócz tego toczą się prace wykończeniowe, związane z ułożeniem obruków i humusowaniem skarp, czyli pokryciem ich ziemią urodzajną, na której zostaną nasadzone rośliny.

W ciągu miesiąca ułożyliśmy 2,5-kilometrowy odcinek z masy asfaltowej oraz 750 metrów z betonu na dojazdach wiaduktu WD4 – mówi Łukasz Kotlenga, kierownik robót mostowych z sopockiej firmy NDI, która realizuje tę inwestycję.

A to oznacza, że już wkrótce druga jezdnia na ul. Kontenerowej zostanie oddana do użytku. Warto przypomnieć, że ruch prowadzi tam także przez wiadukt WD4, którego budowa stanowiła ciekawe wyzwanie. WD4 przebiega nad nowoprojektowanymi torami sieci kolejowej w Porcie Zewnętrznym oraz w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej ul. Kontenerowej, która musiała pozostać w pełnym użytku. Jego rozpiętość to 17,44 metra, a długość 41,10 metra. Wiadukt zaprojektowano jako dwie, jednoprzęsłowe konstrukcje z pomostem z prefabrykowanych belek sprężonych typu T. Do budowy użyto m.in. 1300 m3 betonu, 210 ton stali. Wiadukt powstał z 24 zamontowanych belek o długości 18 m i wadze 12 ton każda. Belki ustawiono przy pomocy żurawia o udźwigu 100 ton z dokładnością co do 1 cm.

WD 4 ze względu na niekorzystne warunki gruntowe został posadowiony pośrednio na prawie 20-to metrowych palach zwieńczonych oczepem. Jego budowa wymagała przebudowy istniejących sieci uzbrojenia pod ziemią oraz wykonania tymczasowego przejazdu kolejowego przez dwa projektowane tory prowadzące do terminalu DCT.

Do wykonania pozostaje nam natomiast ostatni obiekt inżynierski na 16 przesyłowych rurach paliwowych PERN i Lotos, a także droga nad tym obiektem – tłumaczy Łukasz Kotlenga. – Naszym zadaniem jest wykonanie izolacji tych rur oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci dwudzielnych, stalowych rur osłonowych

Zrealizowano już zdecydowaną większość z zaplanowanych prac. Wybudowano m. in. 10 kilometrów torów i 16 rozjazdów, 6 kilometrów dróg, 4 wiadukty drogowe i 3 obiekty inżynierskie na rurach przesyłowych PERN i Lotos. Zakończono też budowę docelowego układu kolejowego.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem nastawni według zamiennego projektu, umożliwiającą niezależne sterowanie rozjazdami dwóch bocznic. Wykonane i oddane do użytku zostały wszystkie wiadukty drogowe – mówi Maciej Szymański, kierownik budowy z firmy NDI.

W ramach inwestycji sopocka firma NDI zmierzyła się z przebudową ulic: Portowa, Poinca, Kontenerowa, Budowniczych Portu Północnego i Sucharskiego, budową czterech nowych wiaduktów, rozbiórką dwóch istniejących (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Poza tym należało wybudować dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Projekt zakłada też powstanie parkingu buforowego dla aut ciężarowych – pierwszego w tej części portu.


 mat. pras. NDI