1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. CEMEX: W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
CEMEX: W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
0

CEMEX: W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

0

Pandemia koronawirusa odciska piętno na wielu branżach, w tym materiałów budowlanych. Ten trudny czas pokazuje, jak ważne jest zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantujących ciągłość prowadzenia działalności. 

CEMEX w Polsce oraz na świecie stale doskonali swoje procedury, by sprostać nowym wyzwaniom stawianym przez rynek. O szczegółach rozmawiamy z Tomaszem Skibińskim, Dyrektorem BHP CEMEX Polska, Czechy, Niemcy.

 

 

Dyrektor BHP CEMEX
Polska, Czechy, Niemcy
Tomasz Skibiński

 

Natalia Chylińska-Żbikowska: W jaki sposób CEMEX przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach w dobie pandemii COVID-19?
Tomasz Skibiński: Priorytetem w naszej codziennej działalności jest niezmiennie utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców i wszystkich podmiotów współpracujących z CEMEX. W czasie pandemii koronawirusa dokładamy wszelkich starań i ściśle przestrzegamy przepisów, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się COVID-19 w naszych zakładach oraz aby jak najlepiej chronić pracowników. W tym celu rozszerzyliśmy dotychczasowe procedury BHP poprzez wdrożenie nowych wytycznych i promocję zachowań ratujących życie. Powołaliśmy również Zespół Szybkiego Reagowania, który na bieżąco analizuje sytuację w kraju oraz w firmie, dostosowując odpowiednie działania.

N.Ch.: Czego dokładnie dotyczą wspomniane procedury?
T.S.: Nasza podstawowa działalność, oparta na produkcji cementu, betonu i kruszyw, charakteryzuje się jednym z najniższych stopni zagęszczenia pracowników. Dzięki prowadzeniu prac na dużych, otwartych przestrzeniach łatwiej jest minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa. Mimo to trzymamy rękę na pulsie i wprowadzając więcej środków ochrony, dążymy do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa naszego personelu oraz podwykonawców. W zgodzie zarówno z międzynarodowymi, jak i krajowymi zaleceniami organów zajmujących się ochroną zdrowia centrala CEMEX w Meksyku opracowała 52 protokoły bezpieczeństwa stosowane w codziennym funkcjonowaniu firmy. Protokoły zostały wdrożone w każdym z krajów, w których CEMEX prowadzi działalność. Protokoły globalne i dopasowane do tego nowe procedury lokalne dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania firmy, od kontroli miejsca pracy przed i po jego opuszczeniu poprzez szczegółowe wytyczne dla poszczególnych etapów produkcji dla wszystkich zakładów aż po procedury dotyczące pomieszczeń socjalnych, w tym stołówek, miejsc odpoczynku oraz szatni, w których przebywają pracownicy. Każdy protokół zawiera szczegółowy opis postępowania w razie wystąpienia w danym miejscu przypadku zarażenia COVID-19. Dzięki jasnym zasadom postępowania wszyscy nasi pracownicy wiedzą, jakie kroki należy podjąć w celu odizolowania potencjalnie zarażonego pracownika i ochrony pozostałych osób. Namawiamy naszych pracowników do samokontroli stanu zdrowia oraz pozostania w domu i konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących symptomów. Ale na bezpieczeństwo patrzymy szerzej niż tylko w miejscu pracy, gdyż niezmiernie ważne są również zachowania pracownika w domu, w drodze do i z pracy oraz w publicznych przestrzeniach zamkniętych. W celu wbudowania nowego modelu działania w nową rzeczywistość systematycznie prowadzimy działania komunikacyjne oraz szkolenia dla pracowników CEMEX Polska oraz naszych kontrahentów. Nasz ogólnofirmowy, 14-elementowy System BHP został na stałe rozszerzony o kolejny element 15: „Działania BHP na czas pandemii oraz epidemii”, niezależnie od tego, z jakim rodzajem choroby mielibyśmy do czynienia.

N.Ch.: Czy CEMEX podjął działania wobec klientów współpracujących z firmą?
T.S.: Klienci są jedną z grup, którym dedykujemy procedury bezpieczeństwa i wobec których wdrażamy odpowiednie środki ochrony. Ważnym narzędziem w zapewnianiu bezpieczeństwa naszym
klientom jest działająca od dwóch lat w Polsce platforma CEMEX Go. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii cyfrowych możemy dalej realizować procesy zamówień i dostaw, zapewniając jednocześnie klientom oraz kierownikom sprzedaży maksymalny poziom bezpieczeństwa. Każdy klient jest przez nas zachęcany do korzystania z CEMEX Go jako głównego kanału
współpracy. Platforma CEMEX Go pozwala na dostęp do umów, faktur, umożliwia składanie zamówień oraz śledzenie dostaw w każdej chwili i z każdego miejsca. Dzięki temu zmniejszamy do minimum konieczność bezpośrednich kontaktów z pracownikami administracji, obiegu dokumentów fizycznych oraz zwiększamy efektywność pracy naszych klientów, którzy zyskują czas na najistotniejsze sprawy biznesowe. Ostatnio wprowadziliśmy możliwość bezkontaktowego potwierdzania dowodów dostawy przez klienta za pośrednictwem CEMEX Go na ekranie jego telefonu.
Rozwiązania cyfrowe w branży budowlanej sprzyjają prowadzeniu przyjaznego oraz bezpiecznego biznesu. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że zarówno klienci, jak i podwykonawcy przebywający w naszych zakładach są zobowiązani do przestrzegania wdrożonych przez nas zasad bezpieczeństwa. Uważamy, że jest to nasza wspólna odpowiedzialność, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla wszystkich.

N.Ch.: Jak ocenia Pan wpływ pandemii na branżę budowlaną?
T.S.: Zapewnienie ciągłości pracy w sektorze budowlanym oraz obsługa infrastruktury niezbędnej do walki z pandemią to gwarancja rozwoju gospodarki krajów dotkniętych pandemią, w których CEMEX prowadzi działalność. Sektor budowlany pozwala utrzymać kluczową infrastrukturę transportową, systemy komunikacyjne czy też wspierać powstającą lub rozbudowywaną infrastrukturę szpitalną, bez których walka z pandemią byłaby utrudniona. Sektor budowlany jest istotnym pracodawcą, w Polsce zatrudniającym prawie 2 miliony pracowników. Dlatego niezmiernie ważne jest kontynuowanie inwestycji infrastrukturalnych, zarówno tych o znaczeniu krajowym, jak i realizowanych przez samorządy. Dzięki temu możemy osiągnąć efekt kuli śnieżnej dla sektorów współpracujących z branżą budowlaną, a w szczególności na poziomie lokalnym, gdzie te inwestycje będą realizowane. Cieszę się z mobilizacji w obszarze BHP, która zapewniła nieprzerwane funkcjonowanie zakładów oraz budów w ostatnich miesiącach.