1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. ICEMILL – PURE WATER FOR GLOBAL SUSTAINABILITY
ICEMILL – PURE WATER FOR GLOBAL SUSTAINABILITY
0

ICEMILL – PURE WATER FOR GLOBAL SUSTAINABILITY

0

III NAGRODA

Katarzyna Przybyła
Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska

Wojny przyszłego stulecia będą się toczyć o wodę. Ismail Serageldin, 1995.

Niedobór wody pitnej jest jednym z głównych problemów XXI wieku. Konflikty o Błękitne Złoto już się rozpoczęły, a stały wzrost ludności i zmiany klimatyczne dodatkowo je pogłębiają. Efektem globalnego ocieplenia jest wzrost temperatury oceanów oraz topnienie lodowców – największych magazynów wody pitnej na Ziemi. Zanikanie lodowców wpływa na zmianę ruchów prądów morskich, zasolenia wody oraz warunków otoczenia zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Przewiduje się, że może doprowadzić to do wyginięcia większości ekosystemów morskich, a w następstwie gatunków lądowych, w tym ludzi.

Jedynie 3% wszystkich wód na Ziemi nadaje się do picia. Jednym ze sposobów na powiększenie zasobów jest odsalanie wody morskiej. Istnieje wiele systemów odsalania, jednak każda technologia posiada istotne wady, obniżające wydajność produkcji. Obecnie prowadzone są liczne prace badawcze dotyczące nowych sposobów odsalania. Atrakcyjną alternatywę stanowi metoda odsalania przez zamrażanie, która opiera się na zjawisku krystalizacji cząsteczek wody. Temperatura zamarzania czystej wody jest wyższa niż roztworu wody morskiej. Z tego względu krystalizacji ulegają najpierw cząsteczki czystej wody, oddzielając się od roztworu w postaci lodu. W porównaniu do innych technologii, zamrażanie jest mniej energochłonne i tańsze, a ze względu na ujemną temperaturę roboczą znacznie redukuje korozję.

Projekt stacji odsalania Icemill ma na celu zastosowanie technologii zamrażania do produkcji wody pitnej, obniżenia temperatury wód oraz regulacji zasolenia oceanu. Ulokowanie jednostek na całym świecie mogłoby spowolnić katastrofę ekologiczną, jednocześnie łagodząc eskalację konfliktów o wodę. Stacje pozwoliłyby na stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, stale monitorującej zmiany klimatyczne.

Icemill został zaprojektowany na bazie struktury żyroskopu. Cylinder zewnętrzny służy do produkcji lodu i może się obracać niezależnie od części wewnętrznej. Proces odsalania składa się z trzech faz: produkcji, czyszczenia i topienia lodu, a lodowy młyn obraca się zgodnie z tym cyklem. Lód wytwarzany byłby w zbiornikach instalowanych na lodówkach. Zbiornik został zaprojektowany w formie zwężającego się cylindra, aby wspomóc proces oczyszczania lodu – solanka wypływa samodzielnie dzięki grawitacji i wraca do oceanu. Zastosowanie zbiorników zapewnia większe możliwości transportu – czysta woda może być przewożona nie tylko tankowcami, ale także innymi jednostkami.

W nieruchomym cylindrze wewnętrznym umieszczone zostały platforma robocza, morska turbina prądotwórcza oraz zbiornik balastu wodnego. Platforma robocza pozwala pracownikom na dłuższe pobyty w stacjach odsalania, funkcjonując podobnie jak na platformach wiertniczych. Turbiny zasilają stację, a system dynamicznego balastu oraz kotwice utrzymują stabilność obiektu. Zachowuje to mobilność Icemill – kiedy stacja musi zmienić swoje położenie, kotwice są podnoszona, a cylinder zewnętrzny zwiększa prędkość, przekształcając obiekt w samodzielny pojazd.

Icemill to propozycja nowej industrializacji, która nie tylko nie szkodzi Ziemi, ale ratuje ją przed zagładą. Przemysłowa skala założenia w tym wypadku niesie pozytywne skutki dla otoczenia i rozwiązuje wymienione problemy skuteczniej od mniejszych inicjatyw. Pytanie brzmi – na ile jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał projektu i ile gatunków możemy uratować przed wyginięciem?

O autorze
Katarzyna Przybyła, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,  absolwentka Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej (z wyróżnieniem). Wielokrotna laureatka konkursów krajowych oraz międzynarodowych (m.in. w Nowym Jorku i Paryżu). Autorka wielu referatów oraz artykułów konferencyjnych. Jej zainteresowania dotyczą  architektury futurystycznej i architektury eksperymentalnej. Tematem jej rozprawy jest architektura podwodnych habitatów.  W swoich projektach skupia się na odpowiednim wykorzystaniu warunków otoczenia oraz dostępnej technologii.