1. Home
  2. KONKURSY
  3. KDMA
  4. BAZA NAUKOWA / CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM UAM W POZNANIU
BAZA NAUKOWA / CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM UAM W POZNANIU
0

BAZA NAUKOWA / CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W OGRODZIE BOTANICZNYM UAM W POZNANIU

0

Wyróżnienia dodatkowe za najlepsze projekty wykonane w programie Archicad przyznane przez firmę WSC Szymanik i S-ka.

WYRÓŻNIENIE

Łukasz Bentka
Wydział Architektury
Politechnika Poznańska

Wstęp

Tematem mojej pracy dyplomowej magisterskiej jest stworzenie kompleksu Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP) zlokalizowanego w Ogrodzie Botanicznym. Zaprojektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu. Zdecydowałem się na wybór tego tematu, ze względu na aspekt przyrodniczy. Z uwagi na fakt, że nasze środowisko wymaga nieustannej ochrony, projektując ten budynek miałem na celu stworzenie miejsca, które pozwoli na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz zwiększy ich świadomość pod kątem ochrony środowiska. Jest to istotny aspekt, ponieważ to właśnie człowiek w największym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Budynek jest zaprojektowany tak, aby w jak największym stopniu umożliwił kontakt odbiorcy z naturą poprzez różne zmysły. Centrum Edukacji Przyrodniczej jest obiektem trzykondygnacyjnym o dominujących obłych, owalnych formach. Funkcje edukacyjne projektowanego budynku skryte są w podziemiu. Szczególnie ważną rolę odgrywa zieleń Ogrodu Botanicznego, w którą idealnie wkomponowuje się zaprojektowany budynek. Takie połączenie ma za zadanie stworzyć przestrzeń przyjazną do nauki i rekreacji. Cały projekt powstał w oparciu o dostępne informacje, analizy i badania wybranego terenu.

Cel pracy

Głównym założeniem projektu jest stworzenie budynku, który pozwoli na integracje człowieka ze środowiskiem naturalnym przy zachowaniu historycznej tkanki Ogrodu Botanicznego. Projekt ma na celu edukacje w zakresie nauk przyrodniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Edukacja ekologiczna integruje nas ze światem zewnętrznym, sprawia, że człowiek zaczyna utożsamiać się z natura i traktować ją jako istotny aspekt w życiu. Zwiększanie świadomości dzieci przyczynia się do podjęcia działań, które mają na celu ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. W projekcie przewidziano stałą ekspozycję interaktywną ex-agon, dwie modułowe sale wykładowe, wielofunkcyjną salę laboratoryjną, letnią salę laboratoryjną otwierającą się na ogród oraz ekspozycje tymczasowe. Ponadto projekt uwzględnia modernizację istniejącego na projektowanym terenie rhizarium. Elementem uzupełniającym projektowany obszar jest punkt gastronomiczny ze zdrową żywnością znajdujący się na głównym dziedzińcu.

Zakończenie

Projektując miałem na uwadze, aby w jak największym stopniu ułatwić człowiekowi kontakt ze środowiskiem naturalnym. Znacznie większą część naszego życia spędzamy w otoczeniu budynków, dlatego tez moim celem było stworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi w centrum miasta. Tak zaprojektowana przestrzeń, ma ogromny potencjał i mnóstwo zalet, szczególnie, że wpływa na poprawę jakości życia człowieka. Uważam, że projekt ten z uwagi na swoją wszechstronność i uniwersalność jest idealnym rozwiązaniem na stworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Budynek stworzono w taki sposób, aby nie naruszał wizerunku Ogrodu Botanicznego. Z kolei spełnia wszystkie funkcje, jakie powinno spełniać Centrum Edukacji Przyrodniczej, a poza tym idealnie wkomponowuje się w tkankę projektowanej działki. W projekcie zastosowałem proekologiczne rozwiązania (zielony dach, panele fotowoltaiczne, naturalne materiały)w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektując, dążyłem do spełnienia istotnego w architekturze zespolenia formy, funkcji i konstrukcji. Zaprojektowany budynek jest trzykondygnacyjny, natomiast znaczna cześć usytuowana jest w podziemiu. Cały projekt urozmaica bogata roślinność oraz elementy małej architektury.

O autorze
Łukasz Bentka, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Pasjonat architektury betonowej. Podczas projektowania kształtuje przestrzeń tak, aby każda z jej części była nieszablonowa. Nie boje się niestandardowych projektów, cenie sobie minimalizm, wyszukany detal oraz integrację człowieka z naturą. Już podczas studiów zacząłem swoją przygodę z tworzeniem industrialnych produktów z drewna, betonu i stali. Poza architekturą moje największe pasje to sport i podróże.