Home YOUNG ENGINEERS YE DZIAŁANIA DMI ONLINE Z FIRMĄ TASBUD
DMI ONLINE Z FIRMĄ TASBUD
0

DMI ONLINE Z FIRMĄ TASBUD

0

Idealny pracownik – jakich cech oczekuje pracodawca?

Idealny pracownik to osoba zaangażowana w to, co robi. Ważne jest również poczucie odpowiedzialności za to, co się robi. W branży budowlanej idealny pracownik charakteryzuje się również przede wszystkim umiejętnością wykorzystania zdobytej w czasie studiów wiedzy, obsługą programów nie tylko związanych z budownictwem takich jak: Auto Cad czy Norma, ale również MS Office: Word, Excel w na tyle zaawansowanym stopniu żeby umożliwiał swobodną pracę. Dodatkowo umiejętność czytania rysunków technicznych oraz ich wykonywania i umiejętność obsługi narzędzi budowlanych takich jak np. niwelator. Z kompetencji miękkich, poza wymienionymi na samym początku, ważna jest chęć nauki nowych rzeczy i ciągłego poszerzania wiedzy. Ważna jest również rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów oraz pewność siebie. Strach przed działaniem zostawiamy za ogrodzeniem budowy. W naszej Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD pomagamy rozszerzać zarówno kompetencje miękkie jak i twarde. Kładziemy nacisk na budowanie wzajemnego zaufania.

open