Home YOUNG ARCHITECTS YA INSPIRACJE O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych. Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Bez nauk informatycznych oraz chemicznych (inżynieria materiałowa) nie mielibyśmy nowych materiałów konstrukcyjnych i nowych technologii pozwalających konstruować rekordowej długości przęsła mostów, czy budynki kilkusetmetrowej wysokości.

Już Seneka pisał: „Homo nihil scit sine doctrina”, czyli „Człowiek bez nauki nie ma żadnej wiedzy”. Skoro zatem przez wieki miał miejsce rozwój wiedzy w zakresie budownictwa i architektury, to nauka zawsze miała w tym rozwoju swój udział. Wydaje się, że obecnie tempo rozwoju budownictwa i architektury jest skorelowane z postępami w nauce, i że coraz bardziej przyspiesza. Datujący się od drugiej połowy ubiegłego wieku rozwój nauk informatycznych, metod komputerowych i modelowania konstrukcji przyniósł rewolucyjne zmiany w podejściu do projektowania obiektów budowlanych, a także do prognozowania wpływów środowiskowych (wiatr, śnieg, drgania i trzęsienia ziemi czy hałas) na te obiekty. Drugą dziedziną nauki, która wywiera obecnie ogromny wpływ na rozwój budownictwa i architektury, jest chemia i związana z nią inżynieria materiałowa. Bez tych nauk nie mielibyśmy nowych materiałów konstrukcyjnych i nowych technologii pozwalających tworzyć rekordowej długości przęsła mostów, czy budynki kilkusetmetrowej wysokości. Nie byłoby także nowoczesnych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych. Nawiązując do obszaru moich zainteresowań, nie byłoby np. nowoczesnych materiałów wibroizolacyjnych, takich jak elastomery, czy rozwiązań wibroizolacyjnych w konstrukcji dróg szynowych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że te materiały i rozwiązania zaczęły być stosowane w Polsce dopiero po zmianie ustroju w 1989 roku. Reasumując: „Dom się buduje mądrością, a roztropnością – umacnia” (Księga Przysłów 24:3).

Wiedzą to bogate kraje,
Że nauka się przydaje
I motorem jest rozwoju
Dziedzin różnego pokroju.
Z tej zasady, oczywista,
Budownictwo też korzysta,
Bowiem jest sukcesu sztuką:
Ręka w rękę iść z nauką.

open