1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA DZIAŁANIA
  4. DMA ONLINE Z FIRMĄ BIMOBJECT
DMA ONLINE Z FIRMĄ BIMOBJECT
0

DMA ONLINE Z FIRMĄ BIMOBJECT

0

Czym właściwie jest BIM? Co to jest EIR i BEP? Co to jest LOD? Co oznacza skanowanie do BIM-u? Na te i inne pytania pomaga odpowiedzieć firma BIMobject.

Czym właściwie jest BIM?
BIM (ang. Building Information Modelling) to trójwymiarowe przedstawienie inwestycji budowlanej. Jest ono wyposażone w niezbędne informacji i parametry użytych w niej produktów. Dzięki temu architekci i konstruktorzy są w stanie wykonać „wirtualnego bliźniaka” budynku.
Obiekty BIM są nie tylko wizualnym odzwierciedleniem produktów, ale zawierają w sobie parametry, takie jak: materiał, kolor, waga, rozmiar, sposób montażu, certyfikaty czy informacje bezpośrednio dotyczące producenta.

W jakich oprogramowaniach można tworzyć parametryczne modele budynków?
Istnieje wiele oprogramowań jednak najpopularniejsze to Revit, Archicad, SketchUp czy Vectorworks.

Co to jest EIR i BEP?
Employer’s Information Requirements (EIR) – jest to dokument, który zawiera wytyczne zleceniodawcy/inwestora wobec swojego zespołu, wykonawców i podwykonawców projektu. Zagadnienia w nim zawarte dotyczą aspektów technicznych, zarządzania oraz prowadzenia dokumentacji.

BIM Execution Plan (BEP) – jest to plan definiujący sposób prowadzenia projektu w technologii BIM. Jest on odpowiedzią na kwestie zawarte w EIR.

Co to jest LOD?
Rozróżniamy dwa rozwinięcia tego skrótu: Level of Development oraz Level of Detail.
Level of Development – odnosi się do ilości informacji, które są istotne dla rozwoju projektu oraz są niezbędne do podjęcia konkretnych decyzji na danym etapie.
Level of Detail – poziom skomplikowania i złożoności danego obiektu. Są to wszystkie informacje zawarte w danym elemencie BIM.

Co oznacza skanowanie do BIM-u?
Dzięki wykorzystaniu laserowych skanerów 3D jesteśmy w stanie przekształcić rzeczywisty obiekt w jego cyfrową reprezentację. Dane, które uzyskujemy dzięki skanowaniu możemy następnie zaimportować do środowiska 3D w celu dalszego projektowania lub oceny postępu prac.

Co to jest chmura punktów?
To zbiór punktów będący geometrycznym odzwierciedleniem skanowanego obiektu. Chmury punktów możemy pozyskać m.in. skanowanie 3D.

Czym jest cykl życia obiektu?
Jest to okres obejmujący fazy życia projektu od zdefiniowania aż po jego zakończenie. Obejmuje on okres czynnego użytkowania, modyfikacje oraz przebudowy. Trwa aż do technicznej śmierci obiektu i wyburzenia.

Dlaczego powinno używać się BIM-u?
BIM to nie tylko faza planowania i projektowania. BIM obejmuje cały cykl życia budynku.
Po zakończeniu prac budowlanych technologia ta umożliwia monitorowanie, konserwację i utrzymanie należytego stanu technicznego budynku. Pozwala ona również na stały kontakt pomiędzy wszystkimi interesariuszami: od architekta, projektanta, konstruktora i inżyniera po zarządców budynku. Wszyscy oni działają na jednym wspólnym modelu i w każdym momencie mogą wymieniać się informacjami lub danymi z innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt.

Więcej do znalezienia pod danym linkiem