1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA DZIAŁANIA
  4. WSPIERAMY MŁODYCH ARCHITEKTÓW
WSPIERAMY MŁODYCH ARCHITEKTÓW
0

WSPIERAMY MŁODYCH ARCHITEKTÓW

0

W grudniu ub. roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej odbył się Dzień Młodego Architekta poświęcony najnowszym trendom technologicznym stosowanym w architekturze. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli architekt Oskar Grąbczewski i architekt Zbigniew Maćków.

Robert Janiak
Product Manager,
H+H Polska Sp. z o.o.

Już po raz drugi z wielką przyjemnością H+H Polska uczestniczy w programie Builder For The Young Architects. Ponieważ celem tego programu jest wspieranie młodych architektów w uzupełnianiu fachowej wiedzy, staramy się przekazać im jak najwięcej informacji na temat podstawowego przedmiotu naszej działalności, jakim jest produkcja materiałów do budowy ścian (H+H Betonu komórkowego i H+H Silikatów). Z uwagi na to, że prezentacja całego asortymentu produktów nie jest możliwa, proponujemy architektom gotowe rozwiązania. Stąd tytuł i tematyka krótkiej prelekcji prezentowanej podczas Dni Młodego Architekta na Politechnice Wrocławskiej: Ściany murowane w Systemie Budowy H+H – rozwiązania dopasowane do oczekiwań. Ściany murowane, choć wydają się elementem prostym w projektowaniu i wykonaniu, są niezwykle istotną częścią budowli, która podlega wielu oczekiwaniom i wymogom. Są to na przykład wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcyjnego, izolacyjności akustycznej, izolacyjności termicznej, a także bezpieczeństwa pożarowego. Aby spełnić te wszystkie oczekiwania, z pomocą przychodzi System Budowy H+H składający się z dwóch grup produktowych: H+H Betonu komórkowego i H+H Silikatów.


Agnieszka Jadwiszczok
HR Generalist,
BIMobject Poland Sp. z o.o.

Młodzi architekci już w trakcie studiów mają okazję uczestniczyć w pierwszych rozmowach rekrutacyjnych, podczas których skuteczna komunikacja staje się jednym z ważniejszych aspektów. To ona towarzyszy nam na każdym etapie życia zawodowego. W końcu mamy tylko ułamek sekundy na stworzenie dobrego wrażenia, a co za tym idzie, zdobycia zaufania naszego rozmówcy. W trakcie wykładu nakłaniałam do tego, aby dbać nie tylko o komunikaty werbalne, ale także o całokształt naszego wizerunku. Ton głosu, mowa ciała czy kreowanie naszej osoby w mediach społecznościowych mogą mieć znaczący wpływ na rezultat rozmowy kwalifikacyjnej. Można, a wręcz trzeba być sobą, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, ale jednocześnie należy dbać o spójność w komunikowaniu, kim jesteśmy.


Piotr Dzięgielewski
Koordynator ds. rozwoju,
Peri Polska Sp. z o.o.

Beton architektoniczny to zjawisko, które na dobre zadomowiło się w dzisiejszej rzeczywistości, wykraczając rozpoznawalnością poza branżę architektoniczno-budowlaną. Budzi zachwyt u jednych, jest krytykowany przez innych i mało kto pozostaje wobec niego obojętny. Surowe powierzchnie betonowe, często o ciekawych lub nawet wymyślnych kształtach, stają się coraz bardziej dostrzegalne na całym świecie, tworząc niejednokrotnie wizytówki miejsc, w których powstają. Beton jako tworzywo daje ogromne możliwości wyrazu na wielu poziomach postrzegania – od bryły po detal, z drugiej jednak strony jest kapryśny i nie wybacza błędów.


Natalia Rudnicka
Właściciel ArchiLogo,
WSC Witold Szymanik

BIM – Building Information Modeling – w powszechnym tłumaczeniu przyjmuje często określenie dotyczące narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych. W tym zakresie dodaje się również, że jest to rewolucyjna koncepcja zmieniająca podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem. A w uzupełnieniu przywołuje się możliwość ciągłego oraz natychmiastowego dostępu do informacji o projekcie, kosztach i harmonogramie procesu inwestycyjnego, a także kontroli eksploatacyjnej dla wszystkich jednostek uczestniczących w procesie budowlanym.

Wobec koordynacji projektu BIM-u ujawniły się kolejne – istniejące wcześniej w pracy architekta – czynności określane obecnie jako obowiązki BIM-managera. Nie ulega wątpliwości, że ze względu na wykształcenie i przygotowanie zawodowe architekt w dalszym ciągu w największym zakresie spełnia wymagania merytoryczne nowego narzędzia, jakim staje się BIM. Opanowanie logiki zasad projektowania związane z zawodem architekta w przypadku bezpieczeństwa inwestycji powinno mieć zawsze znaczenie nadrzędne w relacji do używanych narzędzi, sposobu wymiany informacji i jej interoperacyjności.


Oskar Grąbczewski
OVO Grąbczewscy Architekci

Architektura jest bardzo trudną profesją. Spośród wszystkich dziedzin sztuki jest najbardziej ograniczona obiektywnymi uwarunkowaniami – wymogami funkcjonalnymi, ekonomicznymi, konstrukcyjnymi, fizyki budowli, przepisami prawa budowlanego i warunków technicznych, przesądzeniami planów miejscowych i wieloma innymi. Architekt nie jest niezależnym twórcą – jego dzieła muszą być praktyczne, a miarą jego sukcesu jest satysfakcja inwestora.

Jak sobie z tym radzić, żeby nie zgorzknieć i nie uciec w cynizm, który każe zawiesić ambicje artystyczne na kołku i zastępuje je satysfakcją wynikającą z liczenia pieniędzy?

Moja rada dla młodych architektów jest prosta – musicie lubić architekturę tak mocno, żeby przetrwać z uśmiechem wszystkie porażki i rozczarowania, które Wam ona przyniesie. Bądźcie realistami – nie oczekujcie nieustannych sukcesów i kariery w hollywoodzkim stylu. Bądźcie idealistami – nigdy nie róbcie projektów wbrew sobie. Macie prawo się mylić i błądzić, ale zawsze starajcie się dążyć do jak najlepszej architektury. Możecie iść na kompromisy z inwestorem, z użytkownikami, z mieszkańcami – ale nigdy nie idźcie na kompromis z samymi sobą. Architektura jest wielką przygodą, która potrafi nas bardzo mocno sponiewierać, ale nie zniechęcajcie się i nie rezygnujcie z niej dla spokojnej nudy banalnego życia.


Inauguracja Dnia Młodego Architekta na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W środku: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, profesor Elżbieta Trocka-Leszczyńska wraz z Zespołem Projektów Builder for the Future, po lewej: Urszula Socha, po prawej: Ilona Kołodziej

Zdjęcia arch. redakcji