1. Home
  2. WSPIERAMY
  3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”
0

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”

0

W dniu 29.10.2019 r. odbyły się obrady Jury Konkursu Drewno w Architekturze na najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura.

Na konkurs wpłynęły 26 prac z 9 wydziałów. W obradach uczestniczyli: Przewodniczący Jury –dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Dziekan Wydziału Architektury PB, Komisarz Jury – dr inż. arch. Adam Jakimowicz, Roman Jakubowski członek zarządu Unihouse S.A., Tomasz Duryński Kierownik Działu Architektury Danwood S.A., dr inż. arch. Tomasz Bradecki, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, architekt Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, architekt Jerzy Szczepanik-Dzikowski, JEMS –architekci Sp. z o.o.

W trakcie obrad Jury nominowało 14 prac do dalszego procedowania, a następnie po dyskusji podjęto decyzję o przyznaniu nagród zgodnie z regulaminem konkursu.

Ogłoszenie wyników i gala wręczenia nagród odbyła się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej 14 listopada 2019 r. W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep S.A. Jan Mikołuszko, przedstawiciele firmy Danwood S.A., Zastępca Prezydenta Miasta Białystok Adam Musiuk, członkowie Rady Rozwoju WA, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr inż. arch. Tomasz Bradecki, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Welc, Dyrektor Departamentu Urbanistyki UM w Białymstoku Agnieszka Rzosińska, Prezes Zarządu Oddziału SARP w Białymstoku dr inż. arch. Piotr Trojniel, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP arch. Waldemar Jasiewicz, pracownicy i studenci.

Jan Mikołuszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Unibep S.A., lidera na rynku drewnianego budownictwa mieszkaniowego, w swoim wystąpieniu powiedział, że bardzo by chciał, „aby wszyscy polubili drewno, tak jak polubiły je nasze wsie…Jesteśmy sercem i duszą za tym, żeby kreować zainteresowanie i nowe pomysły na wykorzystanie drewna w architekturze.”

Z kolei architekt Waldemar Jasiewicz Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, juror konkursu mówił, że „konkurs udowodnił jedną rzecz – że architektura to nie tylko ściana, strop, dach, okno, drzwi… Architektura ma wytwarzać emocje i oddziaływać na użytkownika podprogowo. Wszystkie prace – od wyróżnionych, po nagrodzone i nominowane do finału – zasługują na miano prac wybitnych. I muszę przyznać, że konkurs „Drewno w Architekturze” ma szansę stać się – po „Dyplomie Roku”, który wybiera Stowarzyszenie Architektów Polskich – bardzo ważną cząstką na arenie wydarzeń architektonicznych w Polsce.

Uroczystość uświetnił wykład pt. „Pawilon Polski na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju” arch. Marty Sękulskiej-Wrońskiej z WXCA – Pracownia Architektoniczna. Pracownia ta wygrała konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego Pawilonu Polski oraz ekspozycji wewnętrznej na Światową Wystawę EXPO 2020 w Dubaju. Pawilon stanie na działce o powierzchni blisko 2000 m² w części poświęconej mobilności.

Prace nagrodzone

I Nagroda

Autor: arch. JULIA PRZYBYSZEWSKA
Tytuł pracy: „Krematorium wodne w Szczecinie”
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, promotor pomocniczy dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Opinia pokonkursowa: Nagrodę przyznano za podjęcie próby rozwiązania trudnego problemu alternatywnego podejścia do tematu śmierci i pochówku, tworząc mistyczny klimat przy użyciu minimalistycznych rozwiązań architektonicznych. Autorka proponuje interesujące, acz kontrowersyjne, rozwiązanie problemów pochówku z zastosowaniem ekologicznej formy resomacji, czyli kremacji wodnej. Należy podkreślić uzyskanie symbolicznego w wymowie efektu, wodnej drogi trumny i konduktu w trakcie ceremonii. Pod względem wyrazu przestrzennego, całość zamknięta jest w minimalistycznych formach zbudowanych w oparciu o drewno, optymalnie reagujące na kontakt z wodą.

II Nagroda

Autor: arch. MACIEJ SOKÓŁ
Tytuł pracy: „Architektura schronienia na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie”
Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Opinia pokonkursowa: Nagrodę przyznano za interesujące podjęcie problemu schronienia, jako przestrzeni na styku potrzeb jednostki w szczególnym i specyficznym środowisku odosobnienia i w kontekście trwałości oraz tymczasowości. Tłem rozważań nad psychologią miejsca jest, przyjęty przez autora, surowy klimat Spitsbergenu, pozwalający na przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem ekstremalnych warunków klimatycznych, jak i delikatnych relacji międzyludzkich. Korzystając z szeregu narzędzi technologicznych oraz drewnianego budulca, w pracy daje się wyczuwać właściwy sposób budowania „domu” jako, jak sam autor wskazuje – „idei domowości”. Stworzony i zaprezentowany w pracy rezultat wydaje się trafnie wpisywać w przyjęte założenia.

III Nagroda

Autor: arch. KAMIL KORALIK
Tytuł pracy: „Green-up”. Koncepcja konkursowa budynku mieszkalno-usługowego w Nowym Jorku”
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Cebrat
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Opinia pokonkursowa: Nagrodę przyznano za interesujące i trafne spojrzenie na architekturę zrównoważoną, łączącą konstrukcję z drewna klejonego z elementami stalowymi w zwartej zabudowie Nowego Jorku z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom przyjaznej i ekologicznej zielonej przestrzeni. Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie elastycznej zasady budowania modułowej tkanki funkcjonalnej stosownie do potrzeb inwestycyjnych. Uznanie budzi również idea stworzenia tzw. zielonej drogi, nazwanej przez autora w tytule – „Green-Up”, co dzięki modułowej konstrukcji pozwala piąć się roślinom wraz z budynkiem, tworząc połączony komunikacyjnie ciąg zieleni.

Wyróżnienie

Autor: arch. KAROLINA ZUBA
Tytuł pracy: „Otwarty dom rekolekcyjny w Bieszczadach”
Promotor: dr inż. arch. Hubert Trammer
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Opinia pokonkursowa: Wyróżnienie przyznano za poetycką podróż „na koniec świata z dala od cywilizacji”. Autorka próbuje odnaleźć „genius loci wsi, której nie ma”. W swojej twórczej podróży pragnie stworzyć schronisko, kaplicę i domek, czyli przestrzeń w miejscu, gdzie jak twierdzi: „rekolekcje będzie prowadzić sama natura”. Tworzywem ma być lokalny materiał – drewno, kamień, słoma, użyte z maksymalnym poszanowaniem terenu w lokalnym stylu, kontekstu bieszczadzkiego. Zaproponowany rezultat pracy buduje magiczny, piękny artystycznie klimat jej odbioru i przypomina odbiorcy, iż tworzenie architektury może, przy minimalistycznych środkach wyrazu, przedstawić cały wachlarz możliwości wykonywania zawodu architekta.

Wyróżnienie

Autor: arch. MAGDALENA BARAN, MARTA ŻWAKA
Tytuł pracy: „Koncepcja zabudowy mieszkaniowej we Włoszech – Zielona wstęga nad Mediolanem”
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Duda
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Opinia pokonkursowa: Wyróżnienie przyznano za interesującą próbę zdefiniowania nowego podejścia do budownictwa wielorodzinnego, umożliwiającego mieszkańcom kontakt z naturą, i jak podkreślają autorki, „z dala od zgiełku”. Prezentowana praca stara się odpowiedzieć na problemy przestrzeni życiowych współczesnych miast, wyniszczanych przez zabetonowanie, hałas czy stan jakości powietrza. Wykreowana przestrzeń oferuje trafne poszukiwania stworzenia architektonicznego krajobrazu „mieszkania wśród zieleni i barw natury”. Praca dyskretnie porusza przy tej okazji problem rewitalizacji, tworząc wielofunkcyjny dach będący zielonym mostem pomiędzy budynkami, symbolicznie spajającym całe osiedle.