1. Home
  2. YOUNG ARCHITECTS
  3. YA RYNEK
  4. EKOLOGICZNY CHARAKTER BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
EKOLOGICZNY CHARAKTER BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
0

EKOLOGICZNY CHARAKTER BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

0

Bloczki silikatowe dostępne w Systemie Budowy H+H to jedne z najbardziej ekologicznych materiałów murowych na rynku.

Powstają z naturalnych surowców nieszkodliwych dla środowiska i ludzi, a ich właściwości zapewniają zdrowy mikroklimat we wnętrzach. Producent  dba też o to, by jego zakłady nie były uciążliwe dla otoczenia i nie wytwarzały toksycznych odpadów.

Ekologia w sektorze budownictwa oraz tzw. budownictwo zrównoważone to szeroko dyskutowane, wieloaspektowe zagadnienia, które mają wpływ zarówno na ustawodawstwo, jak i decyzje inwestorów. Tworzenie przestrzeni zabudowanej zawsze w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne, nie tylko w najbliższym otoczeniu budynków, ale także w miejscu produkcji materiałów budowlanych i w czasie ich transportu. Co więcej, pod uwagę należy brać także bezpośredni wpływ przestrzeni na zdrowie użytkowników domów, biur i innych obiektów. Z tych względów niezmiernie istotny jest wybór naturalnych, bezpiecznych elementów murowych, których cały cykl życia – od produkcji, przez użytkowanie, po utylizację – jest nieszkodliwy dla naszej planety i nas samych.

W zgodzie z naturą

Silikaty produkowane są wyłącznie z ekologicznych, naturalnych surowców, czyli wody, wapna i piasku. Firma H+H Polska dba o to, aby surowce dostarczane do wszystkich zakładów produkcyjnych były starannie dobrane, co przekłada się na najwyższą jakość produktów końcowych. Wyroby wapienno-piaskowe nie wydzielają toksycznych substancji, a ich promieniotwórczość naturalna zaliczana jest do najbezpieczniejszej wśród wszystkich materiałów ściennych. Dzięki zawartości wapna i niskiej nasiąkliwości nie dopuszczają do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, korozji i zawilgoceniu murów. Budynki wznoszone przy użyciu silikatów zapewniają zdrowy mikroklimat oraz optymalną temperaturę w pomieszczeniach. Kolejną zaletą tego materiału jest bowiem wysoka akumulacyjność cieplna, co sprawia, że ściany wolno się nagrzewają i długo oddają ciepło. Stabilizuje to temperaturę we wnętrzach zarówno, zimą jak i latem. Pozwala więc zmniejszyć zużycie energii potrzebnej do ogrzania oraz klimatyzacji budynku.

Zrównoważona produkcja i utylizacja

Zrównoważone budownictwo dotyczy nie tylko cech materiałów budowlanych i wznoszonych przy ich użyciu obiektów, ale także procesu ich wytwarzania oraz ewentualnej utylizacji. Firma H+H Polska dokłada wszelkich starań, aby jej działalność była jak najmniej obciążająca dla środowiska naturalnego. Silikaty produkowane są w cyklu zamkniętym z wykorzystaniem pary wodnej wytwarzanej przy małym nakładzie energii i bez użycia szkodliwych związków chemicznych. Bloczki silikatowe odzyskane z rozbiórki budynków mogą być zastosowane ponownie jako pełnowartościowy surowiec. Wyroby wapienno-piaskowe mogą być poddawane recyklingowi, jednak nawet w przypadku pozostawienia gruzu w gruncie nie spowodują jego skażenia.

Elementy silikatowe Systemu Budowy H+H to materiały, które świetnie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dzięki nim można stworzyć zdrową dla ludzi przestrzeń do życia, nie powodując degradacji środowiska naturalnego.