Home WSPÓLNE BIM BIM DLA POLSKIEGO PRODUCENTA
BIM DLA POLSKIEGO PRODUCENTA
0

BIM DLA POLSKIEGO PRODUCENTA

0

Cyfrowa rewolucja objęła już niemal każdą branżę, a jakiś czas temu dotarła również do polskiego przemysłu budowlanego. Nowoczesne technologie nie zwalniają tempa, a potrzeba dostosowania się do zmieniającego się rynku wzrasta z każdą sekundą. Firma BIMobject wyciąga do producentów pomocną dłoń i oprowadza ich po zdigitalizowanym świecie BIM-u.

BIM (ang. Building Information Modeling) to trójwymiarowe przedstawienie inwestycji budowlanej wyposażone w szereg niezbędnych informacji. Tradycyjne metody tworzenia projektów zostają tu zastąpione ich cyfrowymi odpowiednikami. Przy zastosowaniu zdigitalizowanych replik rzeczywistych produktów budowlanych architekci i konstruktorzy są w stanie wykonać „wirtualnego bliźniaka” budynku. Obiekty BIM wykorzystane do stworzenia projektu są nie tylko wizualnym odzwierciedleniem rzeczywistych produktów, lecz także zawierają w sobie wszystkie ich parametry, takie jak: materiał, kolor, waga, rozmiar, sposób montażu, certyfikaty czy informacje bezpośrednio dotyczące producenta. Dlatego też rola BIM-u nie kończy się wyłącznie na efektownej wizualizacji. Po zakończeniu prac budowlanych technologia BIM umożliwia monitorowanie, konserwację i utrzymanie należytego stanu technicznego budynku. Pozwala ona również na stały kontakt pomiędzy wszystkimi interesariuszami: od architekta, projektanta, konstruktora i inżyniera po zarządców budynku. Wszyscy oni działają na jednym wspólnym modelu i w każdym momencie mogą wymieniać się informacjami lub danymi parametrycznymi z innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt.

Polska kontra BIM
Polski przemysł budowlany w wielu przypadkach skutecznie zamykał oczy i odgradzał się od nowości pojawiających się w branży. Przeważała tendencja do omijania technologii wszędzie tam, gdzie stare metody wydawały się wystarczalne. To samo miało miejsce w przypadku pojawienia się technologii BIM w Polsce. Building Information Modeling n ie o d r azu s potkało s ię z aprobatą społeczności AEC (ang. Architecture–Engineering-Construction). Dla wielu ekspertów branżowych termin ten przez długi czas pozostawał wręcz niezrozumiały. Świadomość wykorzystania BIM-u w krajach Europy Zachodniej i Ameryki oraz zauważalny postęp technologiczny w innych częściach świata zmobilizował polskie budownictwo do sukcesywnego poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Rewolucja technologiczna
Zwiększająca się świadomość wykorzystywania technologii BIM oraz coraz częstsze wzmianki dotyczące BIM rewolucji pojawiające się w środowisku architektoniczno- budowlanym zwiększyły zainteresowanie nie tylko architektów, projektantów czy konstruktorów, lecz także naszych rodzimych przedsiębiorców będących dostawcami materiałów i komponentów niezbędnych do realizacji gotowych projektów. W rezultacie szwedzka spółka BIMobject postanowiła otworzyć polski oddział w Gliwicach. Firma jest właścicielem największej na świecie chmury parametrycznych obiektów BIM, które są bezpłatnie udostępniane za pośrednictwem platformy bimobject.com. Organizacja działa na skalę globalną i jako jedyna udostępnia swoje obiekty w oprogramowaniu ArchiCAD, Revit, Sketchup i wielu innych. Pliki te są codziennie pobierane z platformy przez tysiące użytkowników. Jednym z założeń spółki było umożliwienie wymiany informacji pomiędzy projektantami a producentami branży budowlanej i elementów wyposażenia wnętrz. BIMobject sukcesywnie powiększa bazę polskich producentów, tak aby umożliwić użytkownikom korzystanie z rodzimych marek.

Fot. arch. BIMobject Poland Sp. z o.o.

Producent nasz pan

BIMobject opiera działania na ścisłej współpracy z producentami, którzy, dostarczając szczegółowe parametry swoich produktów, umożliwiają przygotowanie zaawansowanych obiektów BIM. Gotowe modele są umieszczane na platformie bimobject.com, liczącej obecnie ponad milion użytkowników. Każda osoba wykorzystująca produkty z chmury BIMobject ma pewność, że są to autoryzowane modele, w których zostały zawarte ich rzeczywiste cechy użytkowe. Producent ma także możliwość podpięcia swojej bazy obiektów pod firmową stronę internetową, aby lepiej kontrolować ruch na własnej witrynie. Oprócz tworzenia zdigitalizowanych bibliotek BIMobject oferuje producentom gotowe narzędzia do monitorowania, analizowania i kontaktowania się bezpośrednio z użytkownikami wykorzystującymi ich produkty. Dzięki temu dotarcie do potencjalnego klienta jest jeszcze prostsze.

Dlaczego BIM?
Wykorzystanie technologii BIM wiąże się z rzeczywistymi korzyściami. Dzięki BIM błędy projektowe są wychwytywane na bardzo wczesnym etapie pracy, a nie, jak zazwyczaj miało to miejsce – dopiero na budowie. Każdorazowa zmiana wprowadzona w modelu centralnym jest automatycznie aktualizowana w całej dokumentacji, przez co architekt oszczędza czas przeznaczany wcześniej na nanoszenie poprawek na pojedynczych rysunkach. Technologia ta pozwala również skupić się na kreatywnym aspekcie projektowania, gdyż tworzenie dokumentacji zostaje zautomatyzowane.

Dzięki danym zawartym w obiektach BIM producent dociera bezpośrednio do architekta. Niejednokrotnie konkretne obiekty producenta użyte w modelu BIM są wykorzystywane w skomplikowanych obliczeniach, a zastąpienie ich na późniejszych etapach pracy jest problematyczne. Dzięki temu prawdopodobieństwo zakupu poszczególnych produktów znacząco wzrasta. Gotowa baza obiektów jest atrakcyjna również dla projektantów, którzy, umieszczając dany produkt w wykonanej przez siebie wizualizacji, w pewnym stopniu sugerują klientowi zakup tego produktu. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że efekt będzie pokrywał się z tym, co przedstawił mu projektant. Sprawia to, że klienci sami zgłaszają się do producenta.

BIMobject dostarcza również nowe wsparcie marketingowe dla producenta. Mowa tu o BIManalitycs Core, który ułatwia dotarcie do klientów poprzez śledzenie pobrań obiektów i pomaga w nawiązaniu kontaktu z architektami, projektantami oraz konstruktorami.Producent w tym przypadku nie pozostaje bez informacji zwrotnej, ale otrzymuje dokładny komunikat o tym, kto i w jakiej ilości pobrał jego obiekty. Daje to szansę bezpośredniej współpracy oraz udziału w dostarczaniu komponentów do projektu. Możliwość prowadzenia pełnej analizy statystycznej pobrań oraz dostęp do baz użytkowników pozwalają budować świadomość marki – zarówno na rynku rodzimym, jak i na arenie międzynarodowej.

Modelowanie przyszłości Implementacja technologii BIM w Polsce na stałe wpisała się w zmianę podejścia do prowadzenia prac budowlano-architektonicznych. Nikt nie wyobraża sobie powrotu do deski kreślarskiej i ołówka. Nowa technologia wymusza na producentach wkroczenie w świat BIM-u. Zachęcamy wszystkich polskich producentów do tworzenia i udostępniania swoich produktów w postaci obiektów BIM oraz uczestniczenia w ten sposób w prężnym rozwoju branży.


BIMobject® Poland
ul. Zygmunta Starego 24A
44-100 Gliwice
bimobject.com
e-mail:poland@bimobject.com

open