1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. SOPOCKIE ODŚWIEŻANIE
SOPOCKIE ODŚWIEŻANIE
0

SOPOCKIE ODŚWIEŻANIE

0

Przez 20 lat funkcjonowania programu rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wyremontowano 399 budynków za kwotę 64 mln zł. Remonty zabytkowych kamienic są montażem finansowym właścicieli obiektów i miasta, które dofinansowuje te inwestycje w wysokości do 50%.

Unikatowy program rewitalizacji wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 27 listopada 1997 r. Podjęcie prac nad programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu podyktowane było złym stanem technicznym zabytkowej substancji mieszkaniowej. Sopocka zabudowa, powstała głównie na przełomie XIX i XX wieku, przez wiele lat nie była remontowana, co doprowadziło do jej degradacji i znacznych zniszczeń. Uporządkowania wymagało również otoczenie posesji, dawnych niepodpiwniczonych rezydencji letniskowych zaadaptowanych na całoroczne budynki mieszkalne. Doprowadziło to na przestrzeni lat do powstania dużej liczby substandardowych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do rozbiórki. Z uwagi na zaniedbania remontowe i wiążące się z tym wysokie koszty, których wspólnoty mieszkaniowe nie były w stanie podźwignąć, gmina wdrożyła program rewitalizacji wraz z pakietem uchwał pomocowych. Pretekstem było 100-lecie miasta, wówczas opracowano program 100 kamienic na 100-lecie.

CZYTAJ DALEJ >>