1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. OPTYMALIZACJA PRACY LOTNISKA W SYDNEY
OPTYMALIZACJA PRACY LOTNISKA W SYDNEY
0

OPTYMALIZACJA PRACY LOTNISKA W SYDNEY

0

Port lotniczy w Sydney usprawnia proces wielobranżowej współpracy za pomocą systemu zarządzania obiektami infrastrukturalnymi. Port lotniczy w Sydney jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury Australii i generuje aktywność gospodarczą równą 6,4 procenta całej działalności w Nowej Południowej Walii, zapewniając przy tym 306 700 miejsc pracy.

Pracownicy portu lotniczego co miesiąc wytwarzają dziesiątki skomplikowanych, pracochłonnych map i rysunków obiektów wymaganych przez spółkę i przez obowiązujące przepisy. Zarządzanie zgodnością ze środkami bezpieczeństwa operacyjnego i zapewnianie współpracy osób zainteresowanych we wszystkich fazach projektowania obiektu, jego budowy i konserwacji, wymaga od wydziału usprawnienia procesów prac i ułatwienia tworzenia precyzyjnych rysunków i informacji – a następnie ich wydajnego aktualizowania, publikowania, udostępniania i rozpowszechniania. Dzięki wykorzystaniu technologii firmy Bentley zespół projektowy stworzył samoobsługowy system zarządzania obiektami zapewniający szybki, łatwy dostęp do planu i danych geoprzestrzennych oraz usprawniający mobilność informacji między pracownikami, konsultantami i podwykonawcami.

AIFMS
Zespół projektujący port lotniczy użył oprogramowania Bentley Maps jako platformy GIS do mapowania nieustannie zmieniających się obiektów portu lotniczego oraz do zbierania danych stanowiących podstawę dla Systemu zarządzania obiektami infrastrukturalnymi portu lotniczego w Sydney (Sydney’s Airport Infrastructure Facilities Management System – AIFMS). Wykorzystanie szeregu zaawansowanych technologicznie narzędzi GIS i narzędzi topologicznych zapewnianych przez oprogramowanie do mapowania firmy Bentley pozwoliło zespołowi modelować obiekty w formie inteligentnych, realistycznych odwzorowań 3D i przypisywać atrybuty w celu unikalnej identyfikacji i lokalizacji każdego składnika majątku trwałego. Każda z 15000 par drzwi, wydzierżawionych pomieszczeń i każdy z elementów majątku trwałego w obrębie terminali, parkingów i budynków pomocniczych są identyfikowane przez unikalny numer. Praca w środowisku opartym na współpracy i korzystaniu z interfejsu opartego na mapie z narzędziami do zarządzania projektami, dokumentami i procesami prac pomogło zdefiniować spójne podejście do klasyfikowania i definiowania informacji dla wszystkich obiektów. Dzięki temu AIFMS nie tylko zrealizował wymagania różnych działów, ale konsekwentnie przestrzegał konwencji nazewnictwa w projekcie, aby informacje mogły być łatwo przechowywane i odzyskiwane.

ProjectWise jako źródło wiedzy
Cały AIFMS oparty jest na połączeniu aplikacji serwerowych (ProjectWise, Geo Web Publisher, SQL Server), aplikacji dla komputerów biurowych (Micro- Station, Bentley Descartes, Bentley Map, Pointools), aplikacji internetowych (ProjectWise Web Explorer, Geo Web Map Viewer) i aplikacji mobilnych (Bentley Map Mobile, Navigator i ProjectWise WorkSite [wcześniej Field Supervisor]). Celem działania systemu jest zarządzanie projektowaniem inżynierskim i treściami geoprzestrzennymi oraz zapewnienie portalu dla mobilności informacji i dostępu do nich przy jednoczesnym ułatwianiu współpracy między zespołami projektowymi, pracownikami wewnętrznych działów i zewnętrznymi agencjami współzarządzającymi obiektami lotniskowymi.
AIFMS zaprojektowano jako kompleksowy program, którego wszystkie bazy danych mieszczą się na serwerze ProjectWise. Rejestrowanie, definiowanie, przechowywanie i zarządzanie standardami projektowania obiektów w rozwiązaniu ProjectWise umożliwia prowadzenie usprawnionych procesów w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami. Zespół stworzył standardowe szablony projektów dla licznych procesów i wykorzystał oprogramowanie ProjectWise do automatyzacji procesów prac dla zleceń, tworzenia treści, przechowywania, rejestracji i zatwierdzeń.
Korzystanie z rozwiązania ProjectWise zapewnia dostęp do danych obiektu w wielu formatach na jego terenie i poza nim oraz pozwala na integrację z różnymi aplikacjami użytkowników. Program praktycznie wyeliminował powstawanie spiętrzeń danych i ich dublowanie oraz umożliwił skuteczne udostępnianie danych i pełną współpracę.

Portal graficzny obejmujący całą organizację
Tak zwany Pokój rysunków cyfrowych w Porcie Lotniczym w Sydney zawiera ponad 7500 rysunków z siedmiu branż. Podczas gdy wprowadzenie rozwiązań CAD znacząco zwiększyło dokładność i wydajność sporządzania i poprawiania rysunków, plikiem wyjściowym wciąż był ręcznie wykonany statyczny rysunek lub plik PDF. Narzędzie Geo Web Publisher zapewnia działający w czasie rzeczywistym portal graficzny dla całej organizacji, pozwalający użytkownikom uzyskiwać dostęp, identyfikować, lokalizować i analizować informacje, w tym odnośniki do planów najmów i danych powykonawczych, oraz tworzy wydajną platformę do współpracy między zespołem projektującym lotnisko i innymi działami.
Oprogramowanie internetowe GIS firmy Bentley zapewnia dynamiczny dostęp do treści biura projektowego i może rejestrować dane oraz aktualizacje z terenu przy użyciu Bentley Map Mobile i innych aplikacji mobilnych. Pozwala ono tworzyć hiperłącza do powiązanych dokumentów, a z uwagi na to, że jest to portal samoobsługowy, umożliwia osobom zainteresowanym realizowanie własnych próśb w formie cyfrowej.
Oprogramowanie Geo Web Publisher, bezpośrednio łączące się z ProjectWise, pomogło w rozbiciu wcześniejszych spiętrzeń danych przez ułatwienie udostępniania danych i współpracy oraz przez zapewnienie dokładności i niezawodności danych w obrębie AIFMS.

Mobilność to oszczędność
Wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley w połączeniu z aplikacjami mobilnymi pozwoliło portowi lotniczemu usprawnić procesy prac i procesy rejestracji w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami wysokości instalacji budowlanych w przestrzeni powietrznej. Obszar Sydney to drugie, po Dubaju, miejsce na świecie z największą ilością wzniesionych dźwigów, a sam port lotniczy rejestruje ponad 100 dźwigów miesięcznie i 1200 rocznie. Każdy dźwig wymaga rejestracji i zatwierdzeń, aby zapewnić mu odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie, i po to, by urządzenia nie powodowały zakłóceń w działaniu radarów oraz wyposażenia nawigacyjnego. Dzięki stworzeniu procesu prac w oprogramowaniu ProjectWise i korzystaniu z Bentley Map dokumentacja jest automatycznie wysyłana do odpowiednich agencji, a dokładna lokalizacja dźwigu jest identyfikowana i oznaczana. Symbole aktywnych dźwigów są dynamicznie publikowane w portalu Geo Web Publisher, co umożliwia użytkownikom zajmującym się ochroną przestrzeni powietrznej szybko znaleźć, wyświetlić i zaktualizować parametry dźwigu. Oprogramowanie Bentley Map tworzy również kontener i-model dla aplikacji Bentley Map Mobile, który może być przesłany na tablety na potrzeby dostępu i weryfikacji w terenie przez inspektorów ds. bezpieczeństwa. Cohen stwierdził: „Zanim zaczęliśmy używać Bentley Map, cały proces zatwierdzenia trwał 2 godziny dla jednego dźwigu. Obecnie zeszliśmy do 15–30 minut dla jednego dźwigu, co stanowi znaczną oszczędność czasu”.
W podobny sposób zaprojektowano nowe mobilne rozwiązanie do monitorowania zachowań dzikich zwierząt, które pozwala inspektorom terenowym szybko zapisywać w tablecie ich liczbę, rozmieszczenie, a także rejestrować zderzenia z ptakami.

Usprawniona wydajność Wdrożenie AIFMS wydatnie zwiększyło wydajność inwestycji. Mapy tematyczne, które wcześniej drenowały kieszenie i których sporządzanie trwało całymi dniami, obecnie mogą być tworzone „na żądanie” w ciągu kilku minut. Usprawniony proces prac oszczędza ponad 1800 godzin rocznie na rejestracjach związanych z przestrzenią powietrzną. Kolejne 1000 godzin jest oszczędzane dzięki zwiększonej wydajności związanej z korzystaniem z rozwiązania Geo Web Publisher do szybkiej analizy i z zapewnieniem pracownikom terenowym aplikacji mobilnych. Dzięki portalom samoobsługowym osoby zainteresowane mogą realizować własne prośby w formie cyfrowej, oszczędzając papier i koszty druku oraz czas i zasoby wcześniej wymagane do zajmowania się ich zapytaniami. Dzięki zapewnianiu aktualnych i precyzyjnych danych AIFMS minimalizuje zmiany projektowe, co znacznie zmniejsza koszty związane z biurem projektowym.
Zespół projektujący szacuje, że oszczędności uzyskane dzięki korzystaniu z aplikacji firmy Bentley na potrzeby AIFMS wyniosą 12395 godzin rocznie, co jest równe pracy prawie 7 pracowników. System, będący pojedynczym źródłem pewnych informacji, eliminuje powielanie danych i będzie nadal optymalizował operacje w miarę obejmowania nim w przyszłości innych usług, udogodnień oraz procesów portu lotniczego. n

www.bentley.com/pl