Home Z STARE KATEGORIE ENGINNERS AUKCJA GRAFIK STEFANA KURYŁOWICZA
AUKCJA GRAFIK STEFANA KURYŁOWICZA
0

AUKCJA GRAFIK STEFANA KURYŁOWICZA

0

Profesor Stefan Kuryłowicz był autorem lub współautorem wielu prestiżowych projektów i jednym z najbardziej wpływowych twórców w historii polskiej architektury. W dniu 25 września uczestnicy Gali Prime Property Prize 2017, będą mieli unikalną okazję wylicytowania dzieł Profesora.

Środki zebrane w czasie charytatywnej licytacji zostaną przekazane na działalność statutową Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

Aukcja zorganizowana przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza oraz Propertynews.pl i Propertydesign.pl to niezwykłe wydarzenie dla wszystkich, którym bliska była twórczość Profesora.

Nasze pragmatyczne, proste i pozbawione emfazy a zarazem śmiałe podejście do architektury widać na licytowanych pracach męża, takich jak: Szkic budynku pracowni na Berezyńskiej; Rysunek kościoła w Nowym Dworze – Przekrój i Sytuacja, ręczne kreślenie, z sygnaturą 1980 r. Dodatkowo licytowany będzie Rysunek z wakacji – Węgry, Budapeszt, 1970 r oraz Plakat z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu z  200(?) roku. Pieniądze z licytacji chcemy przeznaczyć w całości na cele statutowe Fundacji – mówi profesor Ewa Kuryłowicz, wiceprezes zarządu, Kuryłowicz & Associates.

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ma na celu wspieranie oraz promocję odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej. Inicjuje również działania popularyzujące zawód architekta oraz upowszechniające zasady ładu architektonicznego i urbanistycznego w przestrzeni publicznej. Ponadto Fundacja wspiera przedsięwzięcia wspomagające rozwój społeczności lokalnych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w tym, na rzecz ochrony i konserwacji zabytków. Fundacja przyznaje nagrodę im. Stefana Kuryłowicza w dwóch kategoriach – konkurs Teoria i stypendium Praktyka.

Gala Prime Property Prize 2017 odbędzie się w dniu 25 września o 19.00 w Domu Mody VitKac w Warszawie.

Szkic budynku pracowni na Berezyńskiej
Szkic budynku pracowni na Berezyńskiej
open