Home Z STARE KATEGORIE ENGINNERS ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY W NYSIE
ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY W NYSIE
0

ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY W NYSIE

0

W dniu 9 czerwca br. Bastion św. Jadwigi w Nysie stanie się centralnym miejscem obchodów Światowego Dnia Architektury.

W tym czasie, wszyscy miłośnicy kultury i architektury będą mieli okazje podziwiać liczne wystawy, prezentacje oraz uczestniczyć w ciekawych wykładach, warsztatach i dyskusjach. Organizatorem wydarzenia jest Rada Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Instytut Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie.

Oficjalne otwarcie Światowego Dnia Architektury w Nysie nastąpi 9 czerwca (piątek), o godz. 10.00 na dziedzińcu Bastionu Św. Jadwigi. Zwiedzających przywitają organizatorzy – przedstawiciele Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, przedstawiciele PWSZ w Nysie oraz Stowarzyszenia Architektów SARP Oddział Opole. Do późnych godzin wieczornych zainteresowani wezmą udział w planowanych wydarzeniach oraz warsztatach, skierowanych również do najmłodszych. W godzinach popołudniowych tematykę kształtowania współczesnej przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej podejmą zaproszeni architekci i eksperci. Organizatorzy zaplanowali również koncert jazzowy w wykonaniu studentów Instytutu Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Z innych atrakcji warto wspomnieć o trwającym od godzin późnowieczornych, aż do północy, pokazie iluminacji świetlnych obiektów zabytkowych Bastionu Św. Jadwigi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dzień 9 czerwca nie będzie jedyna okazją dla mieszkańców Nysy do obcowania z architekturą. Przez cały weekend na Bastionie Św. Jadwigi odbywać się będzie wystawa pt. „Sylwetka Architekta”, złożona z dorobku członków Opolskie Okręgowej Izby Architektów oraz architektów zagranicznych, jak również prac studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć pod adresami: izbaarchitektow.opole.pl/, powiat.nysa.pl/, nysa.eu

Program_Nysa


Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) jest samorządem zawodowym architektów
w Polsce. Nadrzędnym celem statutowym IARP jest ochrona ładu przestrzeni publicznej, poprzez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich swoich członków. Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości usług wykonywanych na rzecz klientów (inwestorów), przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i ładu przestrzennego, jako dobra publicznego. Przynależność do IARP jest warunkiem legalnego wykonywania zawodu architekta, przede wszystkim w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę. Oficjalna strona internetowa:www.izbaarchitektow.pl.

open