1. Home
  2. Z STARE KATEGORIE
  3. ENGINNERS
  4. ZARZĄDZANIE BUDOWĄ W CHMURZE
ZARZĄDZANIE BUDOWĄ W CHMURZE
0

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ W CHMURZE

0

Podczas realizacji związanej z wymianą starej konstrukcji historycznego mostu zlokalizowanego wzdłuż jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Santa Barbara w Kalifornii, wykorzystano oprogramowanie ProjectWise® EADOC®. W jaki sposób ułatwiło ono przebieg tego trudnego, trzyetapowego projektu? 

ProjectWise® EADOC® firmy Bentley jest dedykowany uczestnikom procesu inwestycyjnego jako narzędzie do zarządzania pracą przy różnego typu przedsięwzięciach budowlanych, m.in. remontach i modernizacjach obiektów zabytkowych. Scentralizowana baza danych EADOC umożliwia całodobowy dostęp do zarządzania dokumentacją projektu. Jak ten oparty na platformie internetowej system sprawdził się w realizacji zadania dla Miasta Santa Barbara w Kaliforni?

Wyzwanie projektowe i wykonawcze
Miasto Santa Barbara podjęło inicjatywę wymiany konstrukcji zabytkowego mostu, zlokalizowanego wzdłuż jednej z najbardziej ruchliwych dróg miasta, zachowując jego charakter architektoniczny. Wybudowany w 1913 roku – przebudowywany w latach 1927 i 1977 – most Cabrillo Boulevard rozciąga się nad rzeką Mission Creek, która wpływa do Oceanu Spokojnego obok kultowego Stearn Wharf. Prawdziwym wyzwaniem była rekonstrukcja obszarów powyżej i poniżej rzeki w ramach projektu ochrony przeciwpowodziowej (Lower Mission Creek Flood Control Project) w ruchliwym miejscu. Oznaczało to, że konstrukcyjna i architektoniczna część projektu musiały być perfekcyjnie zarządzane przez firmę inżynierską, MNS Engineers, Inc.

Opis zadania
Projekt wymiany mostu jest realizowany w trzech etapach. Obejmuje on rozbiórkę istniejącego mostu i przyległych ścian kanałów oraz budowę nowej konstrukcji z prefabrykowanych dźwigarów mostowych, ponadto budowę chodników, wybetonowanie ścian rzeki i kanału, obwałowań i obszarów pływowych. Zakres projektu obejmuje ściany przejściowe, dwa wsporniki, zakręt, bariery, szerszy chodnik oraz most dla pieszych. Aby poradzić sobie z tym wieloaspektowym projektem, firma MNS wdrożyła oprogramowanie do zarządzania budową oparte na pracy w chmurze, ProjectWise EADOC firmy Bentley, aby kontrolować administrowanie zamówień i dokumentów oraz koordynować cały zespół projektowy i strony biorące udział w projekcie.
Pierwszy i drugi etap budowy, które obejmowały prace wstępne na terenie budowy i przebudowę mostu od strony gór, zostały zakończone. Etap trzeci obejmie wymianę mostu od strony plaży przy umożliwieniu ruchu samochodowego i pieszego od strony gór. Tymczasowe przejście nad rzeką Mission Creek po plażowej stronie Cabrillo Boulevard zostanie zbudowane w czasie trzeciego etapu i będzie z niego korzystać prawie 6000 pieszych dziennie.
Po zakończeniu rekonstrukcji nowy most będzie o 9 stóp dłuższy niż pierwotny i będzie spełniać nowe normy dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji od wpływu oddziaływań trzęsieniem ziemi. Projekt przyczyni się do poprawy przepływu wody w rzece i stworzy siedlisko m.in. wędrownego pstrąga tęczowego i babki pływowej. Nowe chodniki będą dwukrotnie szersze od starych, a ukończenie całego projektu jest przewidywane na rok 2017.

Złożoność i specyfika przedsięwzięcia
Projekt jest bardzo złożony ze względu na jego lokalizację – przy głównej arterii miasta, którego ekonomia w znacznym stopniu oparta jest na dochodach z turystyki. Konieczność zapewnienia dostępu do drogi wiodącej do głównych atrakcji turystycznych uniemożliwiła całkowite zamknięcie ulicy i stworzyła potrzebę starannej koordynacji pracy członków zespołu, sprzętu, stworzenia tymczasowych chodników i wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym.

Zewnętrzne uwarunkowania
Kolejną trudnością do pokonania przez zespół były sezonowe ograniczenia wpływające na niektóre prace budowlane. Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe dotyczące rodzimych ryb i życia morskiego pozwolenie zezwala na prowadzenie robót budowlanych w miejscach przechodzenia dróg wodnych wyłącznie od czerwca do października.
Zespół projektowy musi ponadto zachować część kanału Mission Creek otwartą dla okresowych pływów przez cały czas realizacji zadania. „Musieliśmy wymienić istniejące ściany kanału, co wymagało montażu grodzic, które również musiały być zainstalowane w okresie od czerwca do października. Istnieje wiele prac, które muszą zostać wykonane w ograniczonych warunkach terenowych i w ograniczonym przedziale czasowym, oraz które wymagają ścisłej koordynacji działań pomiędzy generalnym wykonawcą, podwykonawcami, konsultantami ochrony środowiska, miastem Santa Barbara oraz naszą firmą” – wyjaśnił Gregory Chelini, Wiceprezes ds. Zarządzania budową, MNS Engineers. – Korzystamy z systemu EADOC opartego na sieci internetowej, aby ułatwić koordynację i zminimalizować czas odpowiedzi. Na przykład z planami odwadniania i rozbiórki mostu musiało zapoznać się wiele stron. Cały zespół oraz interesariusze posiadają dostęp do EADOC dzięki nieograniczonej licencji użytkownika. Przyspieszyło to proces weryfikacji oraz skróciło dni oczekiwania. Zapewnia to również informacje wszystkim zainteresowanym stronom na temat statusu złożonych wniosków i odpowiedzi. To nie jest czarna skrzynka; wszystkie strony mają wgląd w proces”.

System zarządzania w działaniu – kontrola dokumentów
Zakres projektu mostu Cabrillo wymaga solidnego systemu do śledzenia dokumentów dotyczących projektu i kontaktów. System EADOC jest bardzo pomocny w codziennej działalności i rozwiązywaniu problemów, takich jak monitorowanie przedłożonych dokumentów. Pomaga naszym inspektorom aktualizować dzienniki i jest rzeczywiście bardzo użytecznym narzędziem w zarządzaniu całym projektem – wyjaśnił Bill Callaghan, Starszy Kierownik Budowy MNS.
Zamiast śledzić dokumenty i kontakty ręcznie, zespół realizujący projekt mostu Cabrillo korzysta z systemu EADOC, aby zaoszczędzić czas poświęcany na przetwarzanie, śledzenie i uzyskiwanie dostępu do informacji o projekcie. „Przed użyciem systemu EADOC mieliśmy własny wewnętrzny system oparty na plikach Excel i Word, i wtedy faktycznie manualnie śledziliśmy przedłożone dokumenty, zapytania o informacje i przesyłki – powiedział Callaghan. – Te rzeczy były wprowadzane ręcznie, aby utworzyć rejestr dat i posiadaczy oraz daty wysłania. System EADOC pozwala łatwo wysyłać i odbierać informacje, które znajdują się w zasięgu ręki.

Dołączanie danych
Inną zaletą systemu EADOC było zaoszczędzenie czasu firmie MNS poprzez możliwość dołączania dokumentów dotyczących procesów pracy – takich jak zapytania o informacje, przedłożone dokumenty i polecenia zmian – do innych pozycji, takich jak lokalizacje, majątek trwały projektu, zdjęcia i pozostała dokumentacja projektu. Tworzy to sieć relacji zawierających duże ilości danych, co ułatwia szybkie wyszukiwanie istotnych informacji. „Kiedy wykonawca wysyła przedłożone dokumenty, mogą one zostać dołączone do odpowiedniej sekcji specyfikacji”, wyjaśnił Callaghan. „Więc gdy otrzymujemy przedłożony dokument i odnosi się on do odpowiedniej sekcji specyfikacji, nie musimy zastanawiać się nad tym, czego on dotyczy. To sprawia, że ocena takiego przedłożonego dokumentu jest łatwiejsza – zwłaszcza gdy jest on rozprowadzany do kilku podmiotów w systemie”.

Transparentna praca zespołowa
System EADOC rejestruje wszystkie działania wykonane na każdym dokumencie z uwzględnieniem godziny/daty i danych użytkownika, więc status i historia dokumentów są zawsze dostępne dla kierowników projektu. System jest w stanie identyfikować wszelkie zaległe dokumenty oraz osoby je posiadające, co ułatwia wszystkim członkom zespołu śledzenie przepływu dokumentów. „Nigdy nie mamy wątpliwości co do tego, kto co ma w swoim posiadaniu, kiedy dokument został otwarty, kto się z nim zapoznał, a to dlatego, że wiemy, kiedy dany dokument był przeglądany i kiedy został przedłożony. Jest to więc naprawdę pomocne w pracy zespołowej” – powiedział Callaghan.

Natychmiastowy i całodobowy dostęp do informacji
MNS wykorzystuje system EADOC, dzięki czemu przekazuje swoim kierownikom projektów aktualne informacje i komentarze. Jedną z największych potrzeb w budownictwie jest wysyłanie natychmiastowych informacji i minimalizacja opóźnień w uzyskiwaniu informacji zwrotnych. System EADOC uwzględnia potrzebę natychmiastowego dostępu do informacji. Zaletą platformy opartej na sieci internetowej jest to, że aby uzyskać dostęp do swoich plików, nie musimy być w biurze.

Steven Fruhwirth
Starszy kierownik ds. marketingu aplikacji i realizacji projektu
Bentley Systems, Inc.