Home Z STARE KATEGORIE ENGINNERS UTILITAS, VARIABILITAS, VENUSTAS
UTILITAS, VARIABILITAS, VENUSTAS
0

UTILITAS, VARIABILITAS, VENUSTAS

0

Co, jeśli w czasach chaosu ciągłych przemian trzeba będzie w końcu przyznać, że witruwiańska cząstka firmitas zdezaktualizowała się, a architektura wymaga określenia nowych wartości?

Współczesne badania naukowe mocno koncentrują się na człowieku. Choć z definicji nie jest to oczywiste, podmiotem badań jest człowiek, a bodźcem do rozwoju – jego potrzeby: fizjologiczne, zdrowotne, jakościowe, estetyczne, intelektualne. Rozwój nowych, innowacyjnych technologii ma swoje zastosowanie także w dziedzinie architektury, która coraz częściej inspirowana jest prawidłowościami obserwowanymi w świecie nauk przyrodniczych. Takie badania w wielu przypadkach pozwalają zidentyfikować najbardziej optymalne rozwiązania architektoniczne i budowlane, które umożliwiają spełnianie ludzkich potrzeb: od tych najbardziej podstawowych, fizjologicznych, takich jak potrzeba schronienia, po te dotyczące estetyki czy poczucia tożsamości i więzi ze swoim otoczeniem.

CZYTAJ DALEJ >>

open