1. Home
  2. KONKURS KDMA/KDMI - ARCHIWUM
  3. KONKURS KDMI 2017
  4. MAX FRANK – KONKURS KDMI
MAX FRANK – KONKURS KDMI
0

MAX FRANK – KONKURS KDMI

0

Projektując i budując duże, skomplikowane konstrukcyjnie obiekty, nie sposób uniknąć podziału ich na mniejsze fragmenty, wprowadzając przerwy robocze i dylatacje. W zależności od charakteru pracy konstrukcji oraz miejsca i typu zastosowanych przerw oraz ich funkcji możliwe jest skorzystanie z gotowych rozwiązań systemowych opracowanych i oferowanych przez firmę Max Frank.

STREMAFORM – szalunki tracone do przerw roboczych

Na  każdej  budowie  pojawia  się  wymóg stosowania przerw roboczych w betonowaniu.  Wykonywanie  takich  przerw  na  placu budowy  jest  zwykle  skomplikowane  i czasochłonne.  Sprawa  komplikuje  się  jeszcze  bardziej,  gdy  konieczne  jest  zapewnienie szczelności takich przerw – np. w przypadku  płyt  fundamentowych  lub  ścian piwnic.

Szalunki  tracone  Stremaform® produkowane przez Max Frank są idealnym rozwiązaniem  tych  problemów.  Możliwe  jest  dostarczenie  gotowych  do  zamontowania  elementów  Stremaform® –  zawierających  również  –  jeśli  jest  to  wymagane  –  niezbędne uszczelnienia,  w dowolnych  konfiguracjach do dowolnego typu przerw.

W  zależności  od  konkretnych  zastosowań  szalunki  Stremaform® wykonywane  są w różnych wersjach. Najprostsza  i  najpopularniejsza  wersja standard  przeznaczona  jest  do  przerw  roboczych ścian lub płyt. Jej konstrukcja musi  zapewnić  właściwe  zespolenie  obu  części  betonowanych  na  różnych  etapach.  Po zabetonowaniu  obie  części  –  choć  betonowane w różnym czasie, muszą, pod względem  wytrzymałościowym,  być  traktowane jako monolit. W przypadku konieczności stosowania  przerw  roboczych  w grubych  (powyżej  1  m)  płytach  fundamentowych  siatki Stremaform® wyposażone są dodatkowo w  żeberka  usztywniające  do  przeniesienia większego parcia betonu.

COUPLER/STABOX – system uciąglenia zbrojenia w przerwach roboczych

Bardzo  często  zdarza  się,  że  konieczne  jest  wykonanie  przerw  roboczych  z zachowaniem  ciągłości  zbrojenia  bez  dziurawienia  i niszczenia  szalunków.  Do  dyspozycji  projektanta  oddajemy  sprawdzony  i bardzo  popularny  system  COUPLER/STABOX.

Projektant, w zależności od potrzeb i wymagań konkretnych przypadków, może skorzystać  z wersji  zbrojenia  uciąglanego  za  pomocą złączy śrubowych – tzn. dwa elementy zbrojenia łączone są poprzez skręcanie z zachowaniem  pełnej  nośności  pręta  (wersja COUPLER)  lub  odginane  są  z zabetonowanych profili skrzynkowych – gwarantując 80% nośności uciąglanych w ten sposób prętów.

Rozwiązania COUPLER/STABOX standardowo przewidziane są do płyt, ścian, belek, jednak  zakres  ich  stosowania,  dzięki  możliwości łączenia ich z innymi systemami oferowanymi przez Max Frank, daje kolejne możliwości.

EGCODORN – trzpienie do przenoszenia sił poprzecznych w przerwach dylatacyjnych

Zupełnie  odrębną  grupę  przerw  stanowią dylatacje.  Konstruowane  są  zwykle,  by  zredukować  naprężenia  wewnętrzne  –  spowodowane  m.in.  wpływem  różnic  temperatury, skurczem  betonu  itp.  W przypadku  przerw dylatacyjnych  zachodzi  zwykle  konieczność przeniesienia  sił  poprzecznych  pojawiających  się  na  styku  rozdzielonych  elementów konstrukcyjnych.  W  takich  sytuacjach  znakomicie  sprawdzają  się  trzpienie  i/lub  kołki  dylatacyjne.  Te  systemowe  rozwiązania przeznaczone są do przenoszenia obciążeń –  sił  poprzecznych  w przerwach  dylatacyjnych. Dodatkowo elementy te muszą zapewnić  konstrukcji  przesuw,  wywołany  m.in.  na skutek  skurczu  betonu,  rozszerzalności  termicznej itp. w jednym lub dwóch kierunkach.

Stosowanie  trzpieni  dylatacyjnych  pozwala uprościć  konstrukcję.  Nie  ma  konieczności tracenia czasu na projektowanie i wykonywanie  skomplikowanych  szalunków  i zbrojenia dla alternatywnych rozwiązań w postaci krótkich  wsporników.  Dzięki  stosowaniu  trzpieni dylatacyjnych łączy się proste elementy konstrukcyjne – np. płyta – płyta lub płyta – ściana, w prostych standardowych szalunkach.

Dobór  trzpieni  dylatacyjnych  –  ich  typy, rozstaw i dodatkowe zbrojenie przeprowadza się w oparciu o cztery podstawowe parametry:  wielkość  siły  poprzecznej  występującej w dylatacji, maksymalna szerokość przerwy dylatacyjnej  podczas  użytkowania,  grubość łączonych  elementów  (płyta,  ściana)  oraz klasa betonu, z której są one wykonane. Dla ułatwienia obliczeń przygotowany został prosty program obliczeniowy.

Przykładem  ciekawego  rozwiązania  jest połączenie systemu Stremaform® wraz z zainstalowanymi  już  trzpieniami  dylatacyjnymi Egcodorn.  W ten  sposób  można  zaprojektować  i zamówić  gotowy  szalunek  przerwy dylatacyjnej  z zamocowanymi  w odpowiednich odległościach trzpieniami dylatacyjnymi przenoszącymi siły poprzeczne.

Firma Max Frank z siedzibą w Bawarii od ponad 50 lat dostarcza technologie i rozwiązania dla budownictwa żelbetowego. Pełna oferty firmy dostępna jest również na rynku polskim, dzięki Max Frank Polska Sp. z o.o., oferującej dodatkowo doradztwo i wsparcie techniczne dla proponowanych produktów.

Kontakt:
Dariusz Rosik
Dyrektor Techniczny Max Frank Sp. z o.o.
tel. 662 191 219
e-mail: dariusz.rosik@maxfrank.pl
www.maxfrank.com | www.maxfrank.pl