Home Ilonka Kolodziej

Ilonka Kolodziej

GŁOS KAPITUŁY

Ilonka Kolodziej 0
III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów dostarczyła dowodu, że nietypowe warunki, jakie potrafi zgotować rzeczywistość, mogą być dla inżynierskich umysłów dodatkowym bodźcem do rozwoju i udowodnienia własnej kreatywności.

GŁOS KAPITUŁY

Ilonka Kolodziej 0
Młodzi studenci i architekci po raz siódmy stanęli przed trudnym wyzwaniem, aby umiejętnie połączyć swoją wiedzę zarówno inżynierską, jak też architektoniczną z właściwym zastosowaniem proponowanych rozwiązań materiałowych. Jak się z tego wywiązali?

PARTNERZY STRATEGICZNI III EDYCJI B4YE

Ilonka Kolodziej 0
W imieniu Zarządu Wydawnictwa, Redakcji „Buildera” oraz zespołu Builder for the Future dziękujemy wszystkim Partnerom Strategicznym za wsparcie i współpracę w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Engineers.

PARTNERZY STRATEGICZNI VII EDYCJI B4YA

Ilonka Kolodziej 0
W imieniu Zarządu Wydawnictwa, Redakcji „Buildera” oraz zespołu Builder for the Future dziękujemy wszystkim Partnerom Strategicznym za wsparcie i współpracę w VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Builder for the Young Architects.

MOTORY ROZWOJU

Ilonka Kolodziej 0
MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?

ŚNIADANIE PRASOWE Z APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI

Ilonka Kolodziej 0
Po dwunastu latach od rozpoczęcia prac projektowych, kończy się rewitalizacja Elektrociepłowni Powiśle. To wyjątkowe miejsce po ponad wieku zostanie przywrócone przestrzeni publicznej. Pełni funkcje usługowe, biurowe i już wkrótce mieszkaniową i hotelową.

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

Ilonka Kolodziej 0
Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

RANKING WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

Ilonka Kolodziej 0
Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

ŁĄCZY NAS KOLEJ

Ilonka Kolodziej 0
Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów w zadaniu wspólnym Projekt, który łączy. Łączy nas kolej.
open