Home Ilonka Kolodziej

Ilonka Kolodziej

WYNIKI KONKURSU

Ilonka Kolodziej 0
Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów i Inżynierów w zadaniu wspólnym Wyzwanie, które łączy.

Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego

Ilonka Kolodziej 0
I WYRÓŻNIENIE Agata Klonecka, Hanna Racięcka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; Małgorzata Kurcjusz, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

Ilonka Kolodziej 0
WYRÓŻNIENIE Cezary Goral, Kamil Szymański, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; Wojciech Kubiak, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Projekt hotelu

Ilonka Kolodziej 0
WYRÓŻNIENIE Aleksandra Janczak, Bartłomiej Rozumski, Aleksandra Tofil, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Łukasz Dubel, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

WYNIKI KONKURSU

Ilonka Kolodziej 0
Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów w zadaniu architektonicznym Wyzwanie Młodego Architekta.

Remiza jako inkluzywny element przestrzeni

Ilonka Kolodziej 0
I NAGRODA Aleksandra Lisiak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Architektura jako czuły narrator. Przywracanie zapomnianej historii

Ilonka Kolodziej 0
II NAGRODA Michał Kołodziej, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Architektura kryzysu klimatycznego – rewitalizacja opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach

Ilonka Kolodziej 0
III NAGRODA Barbara Płonczyńska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Początek końca – Muzeum Doczesne we Wrocławiu

Ilonka Kolodziej 0
I WYRÓŻNIENIE Łukasz Modrzejewski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
open