Home YOUNG ARCHITECTS YA MENTORZY KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
0

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

0

PROF DR HAB. INŻ. ARCH.
EWA KURYŁOWICZ
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMA, KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA

WYZWANIE DLA WYZWANIA

Po okresie studiowania w formule zdalnej, hybrydowej, przechodzimy szczęśliwie do trybu sta­cjonarnego – chciałoby się rzec – normalnego. Wkraczanie w dyscyplinę architektury dla stu­dentów coraz częściej odbywa się poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem projektowa­nia architektonicznego w pracowniach i studiach projektowych w szkołach architektonicznych. Pro­jekty tzw. kursowe powstają w procesie wspartym dyskusjami w grupach studentów, w towarzystwie seminariów i wykładów. Niejednokrotnie w takim trybie grupy studenckie uczestni­czą w konkursach, również międzynarodowych, pracując w zespołach uformowanych w celu opra­cowania projektu w ramach rywalizacji. Projekty dyplomowe powstają również we współpracy z promotorem i nigdy nie są efektem pracy czysto indywidualnej osoby autora/ki. Na czym zatem może polegać wyzwanie dla młodego architekta/tki prezentującego indywidualnie w konkursie o takim przesłaniu projekt, będący efektem pracy wspólnej przynajmniej dwóch osób (dyploman- ta/tki i promotora/ki), prezentowany już publicznie podczas obrony pracy, opatrzony komentarzami recenzentów i szkolnych komisji oceniających? Czy wyzwaniem jest tu tylko wyjście z tym projek­tem poza mury szkoły? To chyba za mało.

Musimy pamiętać, że formalna edukacja architektoniczna, choć teraz wymagana do wykonywania za­wodu, nie zawsze była warunkiem jego twórczego praktykowania. Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Tadao Ando nie aspirowali do żadnych formalnych architektonicznych stopni w drodze uzyskiwa­nia dyplomów. Sami wyznaczali sobie cele, profil własnych studiów i sposób doskonalenia swojego wchodzenia w świat projektantów – najczęściej poprzez konkursy. Można powiedzieć, że ich cele stano­wiły wyzwania perse. Nie namawiam do porzucenia zdobywania edukacji architektonicznej w wymaga­ny obecnie sposób. Pragnę zwrócić uwagę, że nie każdy obroniony projekt dyplomowy w swoim tema­cie zawiera ideę, którą można prezentować jako wyzwanie właśnie.

Czym jest w istocie wyzwanie w obszarze projektowania architektonicznego? Jakie wyzwania warto podjąć, aby naprawić świat w takim zakresie, jaki jest dostępny dla architekta? Jakich szerszych zagad­nień dotyczy podjęte działanie i na czym polega odwaga tego wyzwania? Takiej rekapitulacji będziemy oczekiwać w prezentacjach projektów nadsyłanych na kolejną edycję KDMA BUILDER. Zatłoczone mia­sta, gwałtownie starzejące się społeczeństwa, kryzys klimatyczny, agresja i wojny, społeczne konflikty światopoglądowe stanowią niestety kontekst naszych działań jako architektów we współczesnym świecie. Jak prezentowany przez Was projekt odnosi się do tak sformułowanych wyzwań? A może znajdzie­cie inny obszar problemów, z którymi poprzez swój projekt chcecie podjąć zmagania? Jakie są tu pre­cedensy? Czy jesteście pierwsi w tej walce? Czekamy z nadzieją i wielkim zainteresowaniem na nowe pomysły dla ulepszenia świata, precyzyjnie sformułowane i odnoszące się do: smutku i radości, piękna i brzydoty, prawdy i fałszu, koegzystencji z przyrodą i harmonii życia wśród ludzi oraz wszelkich innych zauważonych problemów w różnych sposobach ich ujęcia. Zawsze z optymizmem, spostrzegawczo­ścią i sympatią, odważnie i odpowiedzialnie.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

 1. PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ
  Przewodniczący Komitetu B4F (Kapituł 4YA i 4YE) Politechnika Warszawska, Rada Naukowa ITB, Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”
 2. PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ
  Przewodnicząca Kapituły Konkursu KDMA, Kuryłowicz & Associates, Politechnika Warszawska, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
 3. ARCH. AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS
  Prezes SARP, APA Wojciechowski Architekci
 4. ARCH. MARIA SALONI-SADOWSKA
  Partner, Kierownik Projektu, Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
 5. ARCH. MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA
  Prezes Zarządu OW SARP, Partner WXCA
 6. DR ARCH. RAFAŁ BARYCZ
  Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz,
  Wydział Architektury i Sztuk Pięknych
  Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 7. DR INŻ. ARCH. IZABELA BUDA
  Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
  Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, ambasador Arturbain.fr
 8. ARCH. ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
  AMC – Andrzej M. Chołdzyński
 9. ARCH. ROMAN DZIEDZIEJKO
  Współwłaściciel, Grupa 5 Architekci
 10. ARCH. OSKAR GRĄBCZEWSKI
  OVO, Grąbczewscy Architekci
 11. DR INŻ. ARCH. TOMASZ KONIOR
  Konior Studio
 12. DR INŻ. ARCH. PIOTR LEWICKI
  Biuro Projektów Lewicki Łatak
 13. ARCH. MIROSŁAW NIZIO
  Nizio Design International
 14. ARCH. MARCIN SADOWSKI
  JEMS Architekci
 15. ARCH. JERZY GROCHULSKI
  Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 16. ARCH. MARIUSZ ŚCISŁO
  Prezes Zarządu FS&P Arcus
 17. ARCH. SZYMON WOJCIECHOWSKI
  APA Wojciechowski Architekci
 18. ARCH. MONIKA KUPSKA-KUPIS
  Koordynator Projektów, Velux Polska Sp. z o.o.
 19. PIOTR DAUKSZA
  Prezes Zarządu, H+H Polska Sp. z o.o
 20. PIOTR DZIĘGIELEWSKI
  Koordynator ds. rozwoju, Peri Polska Sp. z o.o.
 21. ARCH. MACIEJ JEŻEWSKI
  Architectural Projects Specification Manager,
  SAINT-GOBAIN GLASS
 22. ANDRZEJ KACZOR
  Dyrektor Zarządzający, Soudal Sp. z o.o.
 23. PIOTR KARBOWNIK
  Manager Materials Product Management – Poland,
  Cemex Polska Sp. z o.o.
 24. BOŻENA MARCIŃCZYK
  Office Manager – BIMobject Poland Sp. z o.o.
 25. PAWEŁ MAJCHROWSKI
  Kierownik działu koordynacji inwestycji,
  Ponzio Polska Sp. z o.o.
 26. CZESŁAW PENCONEK
  Prezes Rady Nadzorczej, Klinkier Przysucha SA
 27. ARCH. WITOLD SZYMANIK
  Prezes Zarządu,
  WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
 28. ARCH. IWONA SZYMANIK
  Wiceprezes Zarządu,
  WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
 29. MGR INŻ. DANUTA BURZYŃSKA
  Redaktor Naczelna, Miesięcznik „Builder”
open