Home YOUNG ENGINEERS YE MENTORZY KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW
0

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

0

Minął rok jak pracujemy i studiujemy zdalnie. Może się wydawać, że już  oswoiliśmy się z tą sytuacją, a przynajmniej nauczyliśmy się w niej poruszać. Trzeba przyznać, że Builder bardzo szybko odnalazł się w nowej sytuacji organizując na uczelniach spotkania, seminaria, wykłady w formie wirtualnej, w których uczestniczyły setki studentów. Jednakże z dużymi obawami podchodziliśmy do organizowanej w tym roku przez miesięcznik Builder w ramach programu Builder for the Young Engineers już IV edycji Konkursu dla młodych Inżynierów. Sytuacja, związana z obostrzeniami z powodu pandemii, nie sprzyja bezpośrednim kontaktom, nie ułatwia pracy zespołowej, nie zachęca do działań wybiegających ponad to co obowiązkowe i konieczne. Tymczasem na ogłoszony kolejny konkurs Buildera dla młodych inżynierów i architektów wpłynęło w tym roku bardzo wiele prac i to prac bardzo dobrych. Podobnie jak poprzednio przed uczestnikami zostały postawione dwa zadania. Pierwsze zadanie to „Wyzwanie młodego inżyniera”, dające uczestnikom dużo swobody w wyborze tematu, pozwalające na wykazanie się pomysłowością i inwencją.  Drugie zadanie skierowane do zespołów inżynierów i architektów, miało tytuł „Wyzwanie, które łączy”, a jego celem było zachęcenie uczestników do wspólnych działań, pokazanie jak ważna jest praca zespołowa i współpraca konstruktorów z architektami. Konkurs przeprowadzano dwuetapowo. W pierwszym etapie nadesłane prace były oceniane przez członków Kapituły złożonej z profesorów uczelni technicznych, przedstawicieli firm i biur projektowych – partnerów konkursu, którzy wytypowali do drugiego etapu 16 prac w zadaniu pierwszym i trzy prace w zadaniu drugim. Na podkreślenie zasługuje fakt, że  tematyka tegorocznych prac była niezwykle ciekawa i zróżnicowana. Już nie  dominowały projekty dotyczące kładek i mostów, natomiast były projekty muzeum, sceny teatralnej, lądowiska helikopterów, budynku wysokiego, domów na wodzie, betonowego kajaka, wieży telekomunikacyjnej, skaningu laserowego, systemu zbiorników retencyjnych i innych obiektów, które  były faktycznie dużym wyzwaniem dla ich autorów.  W drugim etapie członkowie kapituły oceniali przygotowane przez finalistów w formie kilkuminutowych filmów prezentacje projektów. Finalne posiedzenie Kapituły Konkursu podczas, którego wyłoniono laureatów odbyło się w formie wirtualnej 13 maja 2021. Trzeba przyznać, że przed Kapitułą postawiono bardzo trudne wyzwanie, aby wybrać laureatów konkursu, gdy projekty były bardzo dobre i trudne do porównywania z uwagi na tak zróżnicowaną ich tematykę. Na zakończenie pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy podjęli to wyzwanie i zgłosili swoje projekty do konkursu. Wszyscy jesteście zwycięzcami!  „Builderowi” gratuluję tak wspaniałej cennej i pożytecznej inicjatywy i perfekcyjnego prowadzenia konkursu.

PROF. DR HAB. INŻ.
MARIA KASZYŃSKA
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMI,
PRZEWODNICZĄCA PZITB,
CZŁONEK PREZYDIUM KOMITETU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PAN

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH INŻYNIERÓW

 1. prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
  Przewodniczący Komitetu B4F (Kapituł 4YA i 4YE) Politechnika Warszawska, Rada Naukowa ITB, Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”

 2.  prof. dr hab. inż. MARIA KASZYŃSKA
  Przewodnicząca Kapituły Konkursu KDMI, Przewodnicząca PZITB, Członek Prezydium Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

 3. prof. dr hab. inż. JERZY HOŁA
  Politechnika Wrocławska, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”

 4. prof. dr hab. inż. HANNA MICHALAK
  Politechnika Warszawska

 5. prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 6. dr hab. EUR. inż. TOMASZ Z. BŁASZCZYŃSKI prof. nadzw. PP
  Politechnika Poznańska

 7. prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ
  Politechnika Warszawska, Wiceprzewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Builder”

 8. prof. dr hab. inż. JANUSZ DYDUCH
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 9. prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI
  Politechnika Warszawska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 10. dr hab. inż. ROMAN MARCINKOWSKI prof. nadzw. PW
  Politechnika Warszawska

 11. dr inż. arch. HUBERT MARKOWSKI
  Katedra Projektowania Konstrukcji i Infrastruktury Technicznej,
  Politechnika Warszawska

 12.  prof. dr hab. inż. PIOTR NOAKOWSKI
  Technical University of Dortmund Visiting Profesor, Politechnika Warszawska, Exponent Industrial Structures

 13. dr inż. MAREK PAŃTAK
  Katedra Budowy Mostów i Tuneli Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 14. dr inż. MAREK SAWICKI
  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Metod Projektowania i Realizacji Budowli, Politechnika Wrocławska

 15. prof. dr hab. inż. ADAM STOLARSKI
  Wojskowa Akademia Techniczna

 16. prof. dr hab. inż. ANDRZEJ SZARATA
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 17. mgr inż. RYSZARD TRYKOSKO
  Członek Honorowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu Realizacji, NDI

 18. dr hab. inż. KRZYSZTOF ŻÓŁTOWSKI prof. nadzw. PG
  Politechnika Gdańska

 19. EJOT Polska Sp. z o.o.
  Rafał Adamczyk, był w broszurze 2019-2018

 20. mgr inż. PAWEŁ KAPELA
  Główny specjalista do spraw wdrożeń projektów, Ponzio Polska Sp. z .o.o.

 21. PIOTR OLGIERD KORYCKI
  Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń, Pruszyński Sp . z o.o.

 22. MARCIN GOŹDZIKOWSKI
  Doradca Techniczny CFE Polska Sp. z o.o.

 23. ARKADIUSZ LEŚKO
  Dyrektor Techniczny ds. Budownictwa, Arkance Systems Poland Sp. z o.o.

 24. ADAM PYKEL
  Prezes Zarządu, Port Praski Sp. z o.o.

 25. KRZYSZTOF PYKEL
  Dyrektor Inwestycyjny, Port Praski Sp. z o.o.

 26. RYSZARD SENDEREK
  Kierownik Zespołu Technologów ZT9, Peri Polska Sp. z o.o.

 27. ANDRZEJ ULFIG
  Prezes Zarządu, Selena SA

 28. mgr inż. MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA
  Prezes Zarządu, Grupa NDI

 29. mgr inż. DANUTA BURZYŃSKA
  Redaktor Naczelna Miesięcznika „Builder”

open