Home YOUNG ARCHITECTS YA MENTORZY KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
0

KAPITUŁA KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

0

Co może być wyzwaniem dla młodego architekta w roku 2021, co może nim być w roku 2022? „Siła rodzi się z przymusu, a umiera z wolności”[1] jak powiedział Leonardo da Vinci . O czym powinniśmy myśleć jeśli możemy teoretycznie o wszystkim? Co powinno nam odbierać tę prawie  demoralizującą , jak się okazuje , wolność tworzenia?

Chcemy by nas słuchano, pragniemy by architekci uczestniczyli w naprawianiu świata, który udało się zepsuć do granic  bezpieczeństwa  i przyrody i mieszkających w niej ludzi. Nic dziwnego, że najlepsze prace VIII edycji konkursu KDMA  dotyczyły zagrożeń,  jakie nasza rozhasana cywilizacja stworzyła naturze, która odpłaca  nam niestety pięknym za nadobne. Zagadnienia ginących wód słonego morza, śmieci dryfujących po oceanach, organizacji publicznego bezpieczeństwa  w obliczu coraz bardziej nieokiełznanych żywiołów, a zwłaszcza ognia,  stały się przekonywującymi celami rozwiązań  architektonicznych, gdzie nie chodziło już o poszukiwanie piękna kulturowego i wartości moralnych,  a o reakcję  na funkcjonowanie otaczającego nas środowiska, które przerabiamy na  tzw. środowisko wybudowane. Jesteśmy w bardzo interesującym momencie  przełomu wartości w architekturze, nieco podobnym do przełomu Oświeceniowego. Wówczas, w obliczu innych  odkrytych praw przyrody,  geometria, proporcje, harmonia – wszystkie panujące dotąd kryteria prowadzące do piękna   zapisywanego w geometriach zostały zastąpione przez uwarunkowania rządzące obiektywnym wykonywaniem czynności  ludzi  w określonych budynkach. Przestrzeniami  szpitali miały rządzić odtąd przepływy świeżego powietrza  zapewniające higienę; struktura  przestrzenna więzień  była podporządkowywana zasadzie maksymalnego nadzoru. Człowiek zaczął być widziany jako beneficjent wiedzy dotyczącej jego własnego dobra, nie, jak w poprzedniej epoce – jako uniwersalny wzór  ilustrujący boską zasadę rządzącą, według której projektowano mu świat.  Można zaryzykować porównanie, że aktualne relacjonowanie architektury z  zasobami  energetycznymi przez nią konsumowanymi   jest podobnym gwałtownym zwrotem. Z platformy społeczno-estetyczno-kulturowej architektura przenosi  się bardziej na platformę międzybranżowej współpracy z inżynierami środowiska, ekologami, konstruktorami, materiałoznawcami . Architektura musi się stawać coraz bardziej pragmatyczna, coraz bardziej uczestniczyć w przyrodniczej wymianie energii, ciepła, powietrza, obrocie wody, gazów, materiałów. Chodzi nie tylko o dostępne zasoby materialne i energetyczne  –  również wnioski, które już płyną dla projektantów z analiz rozprzestrzeniania się  ostatniego śmiercionośnego wirusa COVID 19, przekładają się na konkretne formy i rozwiązania architektoniczne . Uwarunkowania kulturowe, moralne, ideologiczne, humanistyczne,  musimy traktować już jako  funkcjonujące, ale nie  wyłącznie rządzące, determinanty projektowe. To już wiemy i musimy stosować.  Wyzwaniem jest  teraz włączenie budynków w system metaboliczny i krwionośny całego  świata, widzenie budynków  i miast jako uczestników przyrodniczych cykli, gdzie ewolucja pomaga tym, którzy potrafią przetrwać. Innej drogi już nie ma.

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH.
EWA KURYŁOWICZ
PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY KONKURSU KDMA,
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

 1. prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ
  Przewodniczący Komitetu B4F (Kapituł 4YA i 4YE)
  Politechnika Warszawska, Rada Naukowa ITB, Przewodniczący Rady Naukowej miesięcznika „Builder”
 2. prof. dr hab. inż. arch. EWA KURYŁOWICZ
  Przewodnicząca Kapituły Konkursu KDMA,
  Kuryłowicz & Associates, Politechnika Warszawska, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
 3. AGNIESZKA KALINOWSKA-SOŁTYS
  Prezes SARP, Parnter APA Wojciechowski Architekci
 4. MARIA SALONI-SADOWSKA
  Partner, Kierownik Projektu, Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
 5. MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA
  Partner WXCA, Prezes Zarządu OW SARP
 6. dr arch. RAFAŁ BARYCZ
  Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz,
  Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 7. ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI
  AMC – Andrzej M. Chołdzyński
 8. dr inż. arch. TOMASZ KONIOR
  Konior Studio
 9. MARCIN KOŚCIUCH
  Ultra Architects
 10. dr inż. arch. PIOTR LEWICKI
  Biuro Projektów Lewicki Łatak
 11. MIROSŁAW NIZIO
  Nizio Design International
 12. MARCIN SADOWSKI
  JEMS Architekci
 13. dr inż. prof. PW arch. JERZY GROCHULSKI
  Prodziekan ds. Ogólnych, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 14. MARIUSZ ŚCISŁO
  Prezes Zarządu FS&P Arcus
 15. SZYMON WOJCIECHOWSKI
  APA Wojciechowski Architekci
 16. MONIKA KUPSKA-KUPIS
  Główny Architekt, Velux Polska Sp. z o.o.
 17. PIOTR DAUKSZA
  Prezes Zarządu, H+H Polska Sp. z o.o.
 18. PIOTR DZIĘGIELEWSKI
  Koordynator ds. rozwoju, Peri Polska Sp. z o.o.
 19. MACIEJ JEŻEWSKI
  Architectural Projects Specification Manager,
  Saint-Gobain Glass
 20. ANDRZEJ KACZOR
  Dyrektor Zarządzający, Soudal Sp. z o.o.
 21. PIOTR KARBOWNIK
  Manager Materials Product Management – Poland, Cemex Polska Sp. z o.o.
 22. BOŻENA MARCIŃCZYK
  Office Manager – BIMobject Poland Sp. z o.o.
 23. PAWEŁ MAJCHROWSKI
  Kierownik działu koordynacji inwestycji, Ponzio Polska Sp. z o.o.
 24. CZESŁAW PENCONEK
  Prezes Rady Nadzorczej, Klinkier Przysucha SA
 25. WITOLD SZYMANIK
  Prezes Zarządu, WSC Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
 26. IWONA SZYMANIK
  Wiceprezes Zarządu, WSC Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
 27. mgr inż. DANUTA BURZYŃSKA
  Redaktor Naczelna, Miesięcznik „Builder”
open