Home KOŁA NAUKOWE KONSTRUKTOR – POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
KONSTRUKTOR – POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
0

KONSTRUKTOR – POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU

0

Koło Naukowe Budownictwa “KONSTRUKTOR” działa przy Instytucie Budownictwa WBMiP w Płocku i zrzesza studentów Politechniki Warszawskiej, kierunku Budownictwo.

Ideą Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego oraz specjalnegoCzłonkowie koła zapoznają się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i oprogramowaniem wykorzystywanym podczas projektowania, jak również mechaniką, zasadami projektowania obiektów wysokich, sposobami zabezpieczenia i renowacji obiektów zabytkowych. Powyższe cele realizowane są poprzez: udział w badaniach naukowych własnych i realizowanych przez pracowników Instytutu, organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, organizowanie wycieczek fakultatywnych i szkoleń.

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO: mgr inż. Małgorzata Wydra

KONTAKT: malgorzata.wydra@pw.edu.pl

FACEBOOK: https://www.facebook.com/knb.konstruktor

open